Mielenterveyspalvelut kuntoon

0

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on nostanut esiin puutteet lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuudessa. Ongelma koskee sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa.

Valvontaviranomaisen havaintojen mukaan lasten ja nuorten erikoissairaanhoitotasoisissa mielenterveyspalveluissa on ruuhkautumista. Myös tarvittavien perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen saaminen saattaa viivästyä tilanteessa, missä palveluja ei ole saatavissa riittävästi ja oikea-aikaisesti. Näissä tilanteissa lapsi tai nuori voi jäädä kokonaan ilman tarvittavia tutkimuksia ja hoitoa, tai ne jäävät määrällisesti ja laadullisesti puutteellisiksi. Erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käytön ja päihderiippuvuuksien hoidossa on paljon puutteita.

Lisäksi lasten ja nuorten hoitoon pääsy vaikeutui syksyn 2020 että vuoden 2021 aikana entisestään. Tämä koskee sekä perustason että erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluja. Kehitys johtui osittain koronapandemiasta, mutta resurssiongelmat oli nähtävillä jo ennen koronaa.

Valvira painottaa kunnille lähettämässään paimenkirjeessä, että lapsille, nuorille ja perheille tulee järjestää varhaisessa vaiheessa riittävät ja tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteistyöllä toteutetut, oikea-aikaiset ja riittävät palvelut vähentävät riskiä lapsen tai nuoren sijoittamisesta kodin ulkopuolelle sekä erikoissairaanhoidon tarvetta.

Terveydenhuoltolain perusteella kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on velvollisuus huolehtia mm. riittävistä henkilöstöresursseista, jotta tarvittavat palvelut saadaan toimimaan. Palveluiden pitää myös olla oikea-aikaisia ja helposti saavutettavia.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu näkyy päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa ja kadulla. Jokaisen sairastuneen kohdalla on myös kyse valtavasta inhimillisestä tragediasta. Meidän tulisikin tehdä kaikki mahdollinen, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus päästä nopeasti tarvitsemansa avun piiriin.

Ja heille, joiden empatia ei tässä riitä, yksi kylmä talousfakta. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Mutta jo yhdellä miljoonalla saadaan rakennettua melkoinen määrä mielenterveys- ja päihdepalveluja lasten ja nuorten tarpeisiin.

Maija Ala-Jääski