Paaritaksi, oma sairala ja Sakunkulma

0

Olin täsä syksyl se verran kippi, et viättin Turkkuhu leikattavaks. Kaik men hyvi vaik kyll ol TYKsis kiiru. Se kaikist kamalin paik ol paaritaksi jonk kans mu lähetettin tän omaha sairalaha. Kaks päivä leikkaukse jälkke joku nuar poik tul hakema, paiskas paareis minu autohos.

Matka kest TYKsist 57 minutti, ja joka jarrutukses ja käännökses meinasin purot paareilt. Ajatteli, ett jos se aja ojahan taik jarrutta yht’äkki nii mä lennä ulos etuklasist. En ol tavallisest kauhia murhahimone, mutt sen äijä olssin kyll miälelläs kuristanu, se verra leikattu maha satus.

No, peril päästi. Samaha huanehen tul toinenkin potilas, joka ol jämt yht kauhistunu ja peljästyny ikä määki. Ol kans saan paaritaksikyyri. Kyll mä se ymmärrä, ett ikä on kallis auto, niin tianata täyty, mutt joku raja sentän tarvittis olla.

Olsis ollu eres uuskaupunklainen taksi, nii olsis tiänny ketä haukku. Vaik ei sen pualest, ei meijän takseissan tomssi hullui olekka. Kyll mä toivo, ett tilaja piräsis jonkunkaltast valvontta siit kui näit paaritaksei ajeta. Kotei vaa ikänäs enä tarvittis semsse mennä.

Muuten täyty sanno, ett kyll meijä oma sairalan o valla erinomane. Hoitaja oliva ystävällissi ja lääkäreilläki ol aikka kuunnella ja lohrutta. Kotei toi pahukse Sote vaa veisis meilt tota oma sairala. Ja kui mahta käyr Sakunkulma. Mahretank aluel ollenkas ymmärttä kuin kauhian tärkki laitos se o.

Olsis miälenkiintost tiättä, mitä luavutusasiakirjois o aikanas määrätty. Sen tiärä, ett semssi ihmissi ei enä ol elos, joil ol asumisoikeus siin talos ja sen tiärän kans, ett kaupunk o sitoutunu pitämän talon kunnos, mutt sitok se sit Sote-aluet yhtikäs hiukka. Ja voik kaupunk ylipäätäs luovutta sen, noi vaa, ettippäi?

O muutenki yhre eine sukkela käsitys tämän kaupunki päätöksist. Viiskymment vuat sit kaupunk määräs Saku suulin purettavaks kolmes viikos. Tul jumalatoinen kiiru siirttä varustamon kaik paperi jonnekki. Ne viätti Heinolaha, fanertehras palo yhtläisest ikä kaik paperikki. Saku ot nokkihis ja myys kaik, mitä tääl omist ja siirs varustamo Helsinkki. Se suuli o muuten pystys viäläki, mutt suur osa kaupunki merenkulu historia katos.

Näit asioi murhettu

Yks flik