Sijaispula vaikeuttaa ukrainalaisten vastaanottoa

0

Uudessakaupungissa on varauduttu Ukrainasta tulevien tarvitsemiin palveluihin. Kaupungin opetustoimi ja varhaiskasvatus ovat jo laatineet selkeät suunnitelmat, miten esimerkiksi lasten opetus ja hoito järjestetään.

Kalantiin aiotaan perustaa uusi peruskouluun valmistavan opetuksen luokka (valmo) ja yläkouluikäiset sijoitetaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulun valmo-luokalle. Jos nämä paikat eivät riitä, opetustoimi varautuu myös uuden valmo-ryhmän perustamiseen Lokalahden koulun tiloihin.

Henkilöstöltä vaaditaan paljon, kun tulijat ovat sodassa traumatisoituneita lapsia. Lisäksi ongelmana on kielitaito, sillä ukrainan kieltä osaavia opettajia ei ole. Onneksi Uudessakaupungissa on jo kokemusta vieraskielisten lasten opetuksesta, tässä tilanteessa se helpottaa.

Varhaiskasvatuksen puolelle on suunniteltu avoimen päiväkodin toimintaa. Se riittää aluksi, mutta jos ukrainalaisäidit työllistyvät esimerkiksi maatiloille kesäksi, tarvitaan lisää myös varsinaisia päiväkotipaikkoja.

Uuden tilanteen tuomia haasteita joudutaan ratkaisemaan päivä kerrallaan. Tulijoiden määrästä ei ole tietoa. Lisähaasteita aiheuttaa erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöpula. Jo tätä aiemmin on ollut tilanne, että määräaikaisia työntekijöitä ei ole saatu. Tästä syystä kaupungissa on jouduttu henkilöstön sairastapausten seurauksena jopa supistamaan päiväkotien aukioloaikoja. Tuskinpa rekrytointi on nyt yhtään helpompaa.

Osansa tilanteeseen tuo vielä työmarkkinakevät. Koska tilanne on mikä on, olisi toivottavaa, että kunta-alan palkkaneuvottelut hoidetaan nopeasti ja sopuisasti tai niitä siirretään esimerkiksi puolella vuodella.

Teija Uitto