Susityöryhmällä on tärkeä tehtävä

0

Helmikuun lopulla perustettiin myös Vakka-Suomen alueelle susireviiri yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtävä on luoda kokonaisnäkemys alueen susitilanteesta, tiedottaa alueen asukkaita susista ja niiden liikkeistä sekä punnita metsästyksen edellytyksiä ja prioriteetteja.

Vastaava yhteistyöryhmä on toiminut Laitilan alueella jo vuosia. Ajankohtaiseksi oman työryhmän perustaminen Vakka-Suomen alueelle tuli alueen susikannan kasvaessa. Vakka-Suomen ja Kalannin seudun riistanhoitoyhdistysten toimialueella elää kaksi susiparia, sekä perhelauma, jossa on viime keväänä syntyneet pennut. Tilanne on historiallinen, sillä edellisistä sudenpennuista saattaa olla aikaa jopa yli sata vuotta. Todistettavasti 1920-luvulla sudet oli metsästetty maastamme käytännössä sukupuuttoon.

Keskeinen osa yhteistyöryhmän toimintaa myös on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä konflikteja ja susien aiheuttamia vahinkoja sekä edistää rinnakkaiseloa susien kanssa.

Vaikka susista puhutaankin paljon, niin harva kuitenkaan tietää kovinkaan paljoa suden elintavoista ja käytöksestä. Loppukesä ja alkusyksy on aikaa, jolloin sudet opettavat keväällä syntyneet pennut metsästämään. Aitauksen sisällä olevat kotieläimet puolestaan tarjoavat kokemattomille, nuorille susille helpon harjoitusmaaston. Tästä yhtälöstä johtuen kotieläintilojen susivahinkojen huippu koetaan juuri kyseisenä aikana. Kun karjankasvattajilla ja kotieläinten, kuten hevosten, omistajilla on oikeaa tietoa susivahinkoriskin ajallisesta ja paikallisesta kasvusta, niin vahinkoihin on mahdollista varautua ennakkoon edes jollain tasolla.

Työryhmän vastuulla oleva tiedotus susista kulkee kahteen suuntaa. Toisaalta työryhmän tehtävä on jakaa faktapohjaista susitietoa paikallisille ihmisille ja toisaalta taas välittää viranomaisille ihmisten kannanottoja ja huolia alueen susitilanteeseen liittyen. Tarvittaessa kuntalaisten tiedottaminen käy lähes reaaliajassa nykypäivän sovellusten, kuten facebookin avulla.

Maija Ala-Jääski