Ugin ja Vehmaan seurakuntien liitosneuvotteluista kuulemistilaisuudet

0
Vehmaan seurakunnan ja Uudenkaupungin seurakunnan liitosneuvotteluissa edetään seuraavaan vaiheeseen.

Vehmaan seurakunnan aloitteesta käytävät mahdollisesti toteutuvat liitosneuvottelut Uudenkaupungin seurakunnan kanssa ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen. Liitosneuvotteluiden osana molemmissa seurakunnissa järjestetään huhtikuussa seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet.

Kuulemistilaisuuksissa kirkkoherrat ja talouspäälliköt esittelevät liittymissopimuksen sisältöä ja hankkeen etenemistä. Seurakuntalaiset voivat esittää kysymyksiä paikan päällä tai etukäteen.

Neuvottelut seurakuntajaon muuttamisesta eli käytännössä seurakuntaliitoksesta käynnistyivät helmikuun puolivälissä ohjausryhmän työskentelyllä. Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntaa edustavat ohjausryhmässä kirkkoneuvostojen valitsemat luottamushenkilöt sekä työntekijöiden edustaja ja heille varatut varaedustajat.

Lisäksi ohjausryhmään kuuluu molempien seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt. Työskentelyä ohjaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin edustajana hiippakuntasihteeri Mika Piittala.

Ohjausryhmän tehtävänä on kerätä materiaalia seurakuntien toiminnasta, työntekijöistä, kiinteistöistä ja taloudesta liitossopimuksen laatimisen pohjaksi sekä valmistella liitossopimus. Seurakuntaliitos Uudenkaupungin ja Vehmaan välillä toteutuu, mikäli molempien seurakuntien kirkkovaltuustot päättävät hyväksyä liitossopimuksen ja päättävät tehdä kirkkohallitukselle aloitteen Vehmaan seurakunnan liittämisestä Uudenkaupungin seurakuntaan.

Ohjausryhmän työskentelyssä on tähän mennessä kirjattu, että seurakuntaliitos tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Vehmaan seurakunnan alueesta muodostettaisiin Vehmaan kappeliseurakunta, joka toimisi yhdenvertaisesti muiden Uudenkaupungin seurakunnan kappeliseurakuntien kanssa.

Ohjausryhmä on myös kirjannut, että seurakuntaliitoksen myötä Vehmaalla jumalanpalvelus pidettäisiin kolmesti kuukaudessa sekä juhlapyhinä. Vehmaan diakonian piirit sekä diakoniatyöntekijän vastaanotto ja koti- ja hoitokotikäynnit jatkuisivat.

Liitoksen toteutuessa Vehmaan seurakunnan henkilöstö siirtyisi Uudenkaupungin seurakunnan työntekijöiksi, mutta siten, ettei liitoksella ole henkilöstövaikutuksia Uudenkaupungin seurakunnan nykyisiin työntekijöihin. Vaikka virastopalvelut siirtyisivät Uuteenkaupunkiin, olisi Vehmaalla kerran viikossa työntekijän pitämä päivystys asiointia varten.

Mahdollisessa liitoksessa Vehmaan seurakunnalle tehtyjen lahjoitusten ja testamenttien käyttö alkuperäiseen tarkoitukseen turvattaisiin. Jos seurakuntaliitokseen päädytään, niin laajentuvan seurakunnan veroprosentti määrittyisi Uudenkaupungin nykyisen veroprosentin eli 1,5 mukaan. Tällä hetkellä Vehmaan seurakunnan veroprosentti on 1,85.

Neuvotteluprosessi on tarkoitus käydä loppuun viimeistään toukokuun aikana.

Vehmaan seurakuntalaisten kuulemistilaisuus järjestetään sunnuntaina 3. huhtikuuta kello 10 messun jälkeen Vehmaan kirkossa. Uudessakaupungissa kuulemistilaisuus on samana sunnuntaina kello 14 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa. Mahdolliset kysymykset voi lähettää seurakuntien kirkkoherroille sähköpostitse osoitteisiin juhana.markkula(a)evl.fi tai outi.tukia-takala(a)evl.fi. Tilaisuuksia voi seurata myös etänä livestriimauksen kautta seurakuntien Facebook-sivuilla.

Fakta
Mistä on kyse?

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti marraskuussa tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamiseen liittyvästä selvityksestä.
Vehmaan seurakunta pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta tukea selvityksen tekemiseen.
Kirkkoneuvosto toivoi tuomiokapitulilta, että neuvottelut aloitettaisiin Mynämäen ja Uudenkaupungin seurakuntien kanssa.
Vehmaan aloitteen syynä oli seurakunnan heikko taloudellinen tilanne.
Aloitteen tavoitteena oli turvata monipuolinen ja ihmisiä lähellä oleva seurakunnan elämä Vehmaalle myös tulevaisuudessa.
Mynämäki kieltäytyi liitosneuvotteluista, mutta Uusikaupunki vastasi aloitteeseen myöntävästi.