Uki tukenut välillisesti laitilalaisyrityksiä – liittyy jätevesikuormitukseen

0
Sweco Ympäristö Oy on tehnyt Laitilan kaupungin ohjauksessa kartoituksen limonaditehtaan vesistön kuormituksen vähentämiseksi.

Uudenkaupungin tarkastuslautakunta on ollut jo vuosia huolissaan tilanteesta, jossa Vakka-Suomen alueen kaikilla yrityksillä ei ole voimassaolevaa teollisuusjätevesisopimusta. Nämä yritykset kuormittavat kuitenkin viemäriverkostoa ja Häpönniemen jätevedenpuhdistamoa normaalia yhdyskuntajätevettä enemmän.

Uudessakaupungissa teollisuusjätesopimuksia on tehty jo useita, mutta Laitilassa on vielä muutama iso yritys, joilla ei ole teollisuusjätevesisopimusta. Näitä suuria määriä kuormittavaa jätevettä synnyttäviä yrityksiä ovat Munax, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas ja Laitilan Leipä.

– Laitilan viemäröinnin piirissä on 5 000–6 000 asukasta, mutta jätevesikuorma vastaa ajoittain jopa 50 000 asukkaan kaupungin kuormitusta. Laitila yksinään tuottaa suurimman osan Häpönniemen puhdistamon kuormasta, Uudenkaupungin vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm sanoo.

Jätevesikuormitusta kertyy erityisesti elintarviketeollisuudesta. Westerholm kertoo, että yrityksissä on kokeiltu jäteveden omaa puhdistusprosessia, mutta se ei ole näkynyt riittävästi kuormituksessa.

– Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että Laitilasta tulee 1/3 kokonaisvirtaamasta ja kuormituksesta peräti 2/3.

Westerholm kertoo, että kyseiset laitilalaisyritykset maksavat jätevedestä saman taksan kuin kotitaloudet. Kun niiden jäteveden kuormitus aiheuttaa puhdistusprosessissa lisätöitä, käytännössä kaikki Vakka-Suomen Veden asiakkaat osallistuvat kustannuksiin.

– Käytännössä Uusikaupunki on siis subventoinut laitilalaisten yritysten toimintaa, kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.

– Me Uudessakaupungissa arvostamme laitilalaisia yrityksiä, tarjoavathan ne alueelle työpaikkoja, mutta tämä asia pitäisi saada kuntoon. Jos se ei muuten onnistu, niin sitten Vakka-Suomen veden tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus Laitilan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Korkeampi hinta jätevedestä siis perittäisiin Laitilan vesihuoltolaitokselta. Vainio sanoo, että kun kuntien välisiä sopimuksia uudistetaan, tämä asia otetaan varmasti esille.

Uudenkaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa jo aiempina vuosina sekä tänä vuonna jo kahdesti ja myös kaupunginhallitus pui asiaa viime kokouksessaan. Uusikaupunki lähettää Laitilaan nyt sellaisia terveisiä, että asia on viimein saatava kuntoon.

Teollisuusjätevesimaksu merkitsee suurempia jätevesikustannuksia.

Vuositasolla Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Kustavin virtaamat ovat yhteensä 2 000 000 kuutiota, josta Pyhärannan ja Kustavin osuudet ovat melko pieniä. Laitilan osuus virtaamasta on vuositasolla 550 000 kuutiota. Nämä ovat pitkän ajan keskiarvoja, vuosittain on jonkinlaista vaihtelua.

Muu kuormitus pysyy melko lailla vakiona, mutta Laitilan kuormitus vaihtelee.

Uudessakaupungissa teollisuusjätevesisopimus on Valmet Automotivella, Vahteruksella, Lassila & Tikanojalla, Nordic Soyalla, Sybimarilla, Yaralla ja Vihannes-Laitilalla. Novoplastikin ja Alusteelin jätevesikuormaa on selvitetty, eikä tarvetta teollisuusjätevesisopimukselle ole ollut.

Laitilassa ensimmäinen sopimus on allekirjoitusvaiheessa. Munaxin kanssa ollaan laatimassa teollisuusjätevesisopimusta Kustavin yksiköstä. Pyhärannassa ei ole teollisuusjätevesisopimuksia.

Westerholm korostaa, ettei Vakka-Suomen Vesi sanele teollisuusjätevesisopimuksen sisältöä.

– Sopimuksen teko alkaa prosessiin tutustumisesta, sitten laaditaan luonnos ja neuvotellaan yksityiskohdista.

Hänen mukaansa seuraava askel on, että Vakka-Suomen Vesi avaa neuvottelut Laitilan kaupungin kanssa. Jos Laitilan kaupunki haluaa subventoida paikallisia yrityksiä jätevesiasiassa, se on sitten laitilalaisten asia.

 

Yritykset vastaavat: Sopimus Laitilan kanssa

Munax, Laitilan Leipä ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas pitävät jätevesiasiaa kaupunkien välisenä asiana.

– Laitilan Leipä S. Heinonen Oy on jäteveden osalta sopimussuhteessa Laitilan kaupungin kanssa, toimitusjohtaja Mika Heinonen sanoo.

– Näemme, että Uudenkaupungin kanta on heidän yksipuolinen päätelmänsä. Luotamme edelleen, kuten jo kohta 50 vuotta, että Laitilan kaupunki kannustaa ja luo taloudellisen ja toiminnallisen elinkeinoympäristön.

Myös Munaxin toimitusjohtaja Matti Nyfors sanoo, että yhtiöllä on sopimusosapuolena on Laitilan kaupunki ja yhteistyö on kaupungin kanssa toiminut hyvin.

– Nyt olemme neuvotelleet jonkin aikaa uudesta teollisuusjätevesisopimuksesta ja tehneet selvityksiä esikäsittelystä. En pysty kommentoimaan Uudenkaupungin väitettä, sillä en ole nähnyt noita laskelmia, mihin väite perustuu, hän toteaa.

Myös Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka toteaa, että yhtiöllä on ollut Laitilan kaupungin kanssa jätevesisopimus vuodesta 2004 lähtien.

– Vakka-Suomen Vesi on ollut meihin aikanaan suoraan yhteydessä ja olemme saaneet heiltä ehdotuksen teollisuusjätevesisopimuksesta. Meidän tehtävämme ei ole kuitenkaan neuvotella Uudenkaupungin liikelaitoksen kanssa, vaan Laitilan kaupungin.

– Me emme pysty kommentoimaan Laitilan kaupungin ja Vakka-Suomen Veden välistä sopimusta, josta tässä asiassa on kyse.

Aarikka korostaa, että yhtiö on investoinut jätevetensä käsittelyyn. Viime vuonna tehdas käytti yli miljoona euroa käymistankkijärjestelmään, jonka ansiosta viemäriin päätyvien eloperäisten raaka-aineiden määrä vähenee oleellisesti. Tehtaalta tuleva jätevesi sisältää pääosin mehu-, sokeri-, hiiva- ja mallasjäämiä. Lisäksi panimoon on tehty keittämöinvestointi, jonka myötä prosessissa sivuvirtana syntyvä mäskiin liuennut vesi saadaan paremmin talteen, eikä sitä päädy enää viemäriin.

– Sweco Ympäristö Oy on tehnyt Laitilan kaupungin ohjauksessa kartoituksen limonaditehtaan vesistön kuormituksen vähentämiseksi. Tämän kartoituksen tuloksia odotamme parhaillaan, Aarikka kertoo.

Hän myös huomauttaa, että Wirvoitusjuomatehtaan jäteveden määrä on vain 1,6 prosenttia Häpönniemen puhdistaman veden määrästä.

– Olemme aina pyrkineet olemaan edelläkävijä ympäristöasioissa ja niin aiomme olla jatkossakin, Aarikka sanoo.

 

Laitilaan palkattu vesihuoltopäällikkö

Laitilan kaupungin tekninen johtaja Mika Raula kertoo, että kaupunki on neuvotellut ja neuvottelee edelleen teollisuusjätevesisopimuksia niiden yritysten kanssa kuin on tarpeellista.

– Asiaa on hieman hidastanut Laitilan kaupungin henkilöstössä ja organisaatiossa tapahtuneet kehitysmuutokset.

Laitilaan on nyt palkattu vesihuoltopäällikkö, jonka tehtävänä on jatkaa sopimusneuvotteluja. Raula kertoo, että ensimmäinen sopimus odottaakin jo allekirjoituksia ja lisää on odotettavissa.

– Elintarviketeollisuus on Laitilalle ja koko Vakka-Suomelle äärimmäisen tärkeää ja alan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä.

– Laitilassa toimivat elintarvikeyritykset käyttävät runsaasti vettä prosesseissaan, mikä selittää veden kulutusta. Suurimpien yritysten kanssa on yhteistyössä pyritty löytämään keinot pitoisuuksien vähentämiseksi, mikä on myös teollisuussopimusten tarkoitus. Wirvoitusjuomatehtaan ja Munaxin panostukset ovat olleet merkittäviä ja työ jatkuu, Raula sanoo.