Valmet Automotive teki ennätyksellisen liikevoiton

0
Valmet Automotive investoi voimakkaasti ja mm. avasi akkutehtaan myös Uuteenkaupunkiin.

Valmet Automotive kasvoi vahvasti vuonna 2021 pandemian ja komponenttipulan haasteista huolimatta. Kaikki liiketoimintalinjat laajensivat toimintaansa, voimakkaimmin akkuliiketoiminta. Vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat eri liiketoimintojen lukuisat uudet asiakassopimukset, akkuliiketoiminnan uudet toimipaikat ja tuotteet sekä panostus kehitystoimintaan ja kestävään kehitykseen.

Tilivuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen bruttomyynti oli 2 977,5 (2020: 2 443,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 21,8 %. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 570,2 (494,0) miljoonaa euroa, joka on 15,4 % edellisvuotta enemmän. Bruttomyynti ja liikevaihto kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla, eniten akkuliiketoiminnassa. Konsernin liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 64,2 % ja oli 35,6 (21,7) miljoonaa euroa eli 6,2 % liikevaihdosta (4,4 %).

Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli -7,2 (12,0) miljoonaa euroa. Muutoksen taustalla olivat lisääntyneet investoinnit. Kokonaisinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 62,1 (39,2) miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotantotiloihin ja -linjoihin erityisesti akkuliiketoiminnassa. Yritys jatkoi investointejaan akkutuotantoon Salossa ja Uudessakaupungissa, ja aloitti investoinnit Saksan Kirchardtin akkutehtaaseen. Lisäksi investointeja jatkettiin Saksan akkutestauskeskukseen ja Valmet Automotiven omaan Modular Battery Platform -akkujärjestelmään.