Varsinais-Suomeen ennustetaan viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä

0
Esimerkiksi Uudenkaupungin Lepäistentiellä kärsitään vuosittain sään aiheuttamista tievaurioista.

Varsinais-Suomen Ely-keskus ennustaa alueen maakuntiin viimevuotista vaikeampaa, mutta pidemmällä tarkasteluvälillä varsin tavanomaista kelirikkokevättä. Maakuntien kelirikkotilanne on kuitenkin valtakunnallisesti katsottuna edelleen useita muita maakuntia helpompi.

Elyn mukaan soratiet vettyivät lokakuun runsaiden sateiden takia. Tierungot eivät ehtineet kuivua ennen marraskuun lopussa tapahtunutta nopeaa jäätymistä. Vettä voikin paikallisista olosuhteista riippuen olla yhä runsaitakin määriä tierakenteeseen sitoutuneena. Pohjaveden pinta on lähes koko alueella tavanomaista korkeammalla. Alueen paikoin tavallista runsaampi lumitilanne aiheuttaa sulamistilanteessa lisää vesikuormaa.

Alueen tiestö on routaantunut tänä talvena hieman keskimääräistä syvemmälle. Epätasaisesta routimisesta johtuvia pituushalkeamia voi esiintyä päällystetyllä tieverkolla paikallisesti.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen johdosta aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on maakunnan tiestöllä ollut helppo. Marraskuun lopussa alkaneet pitkät yhtenäiset pakkaskaudet ovat pitäneet sorateiden pinnat pääsääntöisesti jäässä. Talviajan pintakelirikon hoito on Ely-keskukselta vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

Kevään kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua. Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, joka vähentää kelirikkoa. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa.

Elyn ennusteiden valossa tiestölle on odotettavissa painorajoituksia. Painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarpeen mukaan, arvioiden tien kunto tapauskohtaisesti.

Ely kehottaa tienkäyttäjiä sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.