Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viime vuoden talous ylijäämäinen

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna lähes 254 000 potilasta. Tämä on 9,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtaosa potilasmäärän kasvusta selittyy koronatestauksilla. Suurista haasteista huolimatta hoito ja palvelujen saatavuus saatiin vuonna 2021 toteutettua pääosin hyvin.

Sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätös on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tiedot perustuvat vuoden 2021 taloudellisia tavoitteita koskeviin laskelmiin, jotka esiteltiin sairaanhoitopiirin hallitukselle tiistaina. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen maaliskuun lopussa.

– Vaikka viime vuosi oli jälleen vaikea, onnistuimme kaikkein tärkeimmässä työssämme eli potilaiden hoidossa varsin hyvin. Palvelujen saatavuus on pysynyt pääosin hyvänä, mutta psykiatriassa on valitettavasti hyvin suuria haasteita, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen .

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä kasvoi 4,2 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Yli 90 päivää odottaneiden lukumäärä pysynyt ennallaan. Hoitoa odottavien lukumäärä kasvoi 7,5 prosenttia ja 180 päivää hoitoa odottaneiden lukumäärä kasvoi lähes 43 prosenttia vuoden 2020 tilanteesta. Hoitoon pääsyn mediaani oli 2020 vastaavalla hetkellä 36 päivää. Hoidon odotusajan mediaani vaihteli vuoden lopussa Tyksin eri toimialueilla, ja selkeästi heikoin tilanne on psykiatrialla.

Fakta
Talouslukuja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2021 olivat yhteensä 828,6 milj. euroa (+4,5 % vuodesta 2020).
Toimintakulut ylittivät vuoden 2021 talousarvion 21,1 milj. euroa (+2,6 %).
Toimintatuotot ylittivät vuoden 2021 talousarvion 34,6 milj. euroa (+4,1 %).
Ylitys syntyi muiden kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja kasvusta.
Jäsenkunnille hyvitettiin vuonna 2021 kaikkiaan 29,3 milj. euroa lopullisessa kuntalaskutuksessa.
Kustannusrakenteessa ei tilivuonna tapahtunut olennaisia muutoksia.
Lähes puolet (44,6 %) väestön asukkaista käytti sairaanhoitopiirin palveluita.
Tässä on suuria eroja eri kuntien välillä.
Lähde: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri