VSP käynnisti muutosneuvottelut

0

Vakka-Suomen Puhelin (VSP) käynnisti tällä viikolla muutosneuvottelut kahdella liiketoiminta-alueellaan. Neuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa. Yhtiö työllistää yli 450 työntekijää kolmella eri liiketoiminta-alueella ja seitsemällä eri paikkakunnalla.

Yhtiö harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhteensä enintään kuuden työtehtävän irtisanomiseen tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Käynnistyneen muutosneuvottelun taustalla on tarve sopeuttaa yhtiön palkkakustannusrakennetta pysyvästi vastaamaan yhtiön laatimia ennusteita laskutusvolyymin ja liikevaihdon kehittymisestä.

– Sopeuttamistarpeen taustalla on muun muassa kysynnän pitkäaikaista heikentymistä tiettyjen palvelujen osalta johtuen erityisesti pitkittyneen koronapandemian ja viimeisimpänä Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta sekä osin myös liiketoimintojemme uudelleen organisointia, toimitusjohtaja Matti Nurmi taustoittaa.