Wintterin työmaa etenee rivakasti

0
Wintterin työmaalla joudutaan tekemään mittavat louhintatyöt.

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin työmaalla purku- ja louhintatyöt etenevät suunnitelmien mukaan.

– Viikaisten koulurakennuksen purku ja kallioalueen louhinta sujuu rivakasti. Meidän oma suunnittelutyö on jo pitkällä ja keskustelut tulevien käyttäjäryhmien edustajien kanssa rakennukseen liittyvistä yksityiskohdista jatkuvat. Eli Wintteri etenee ongelmitta ja aikataulussa, tiivisti Wintterin rakennustyömaan projektipäällikkö Eerik Leivo SRV:stä.

Ukrainan sota ja Venäjän taloudellinen saarto heijastuu myös rakennusteollisuuteen ja rakentamiseen. Tietyistä rakennusmateriaaleista alkaa olla tai on tulossa pulaa.

– Tällä tilanteelle meistä kukaan ei voi mitään. Nyt tärkeintä on se että Ukrainaan saadaan rauha ja sodan jalkoihin joutuneiden ihmisten auttamiseksi tehdään kaikki voitava. Nämä meidän rakennusmateriaalipulmat saadaan kyllä ajan kanssa ratkaistua, painotti Leivo.

Kun Wintterin rakentamisesta vuosia sitten päätettiin, niin toiveissa oli, että suuri rakennustyömaa poikisi työtä myös paikallisille yrityksille. Näin onkin jo tapahtunut.

– Viikaisten koulun purkutyö hoitaa uusikaupunkilainen yritys. Samoin tontilta louhittavan kallion murskaustyö hoituu paikallisin voimin ja täkäläisiä yrittäjiä on myös ajamassa louhosta pois työmaalta. SRV:llä olemme todella iloisia siitä että olemme voineet hyödyntää paikallista osaamista, totesi Leivo.

Wintterin rakennustyömaan tulevia urakoita ja urakoitsijoille asetettavia vaatimuksia esiteltiin paikallisille yrityksille viime perjantaina. Tapaamisen järjestelyistä vastasi Ukipoliksen Raksalla -hankkeen vetäjä Toni Vikama . Urakoita Wintterissä riittää aina taloteknisistä urakoista teräsportaisiin, listoituksesta peltitöihin ja pihatöistä saunojen puuverhoiluun,

– SRV valitsee urakoitsijan/toimittajan sen mukaan, minkä katsoo olevan itselleen kokonaisedullisin.

– Urakoitsija voi luovuttaa osia urakastaan edelleen korkeintaan yhdelle urakoitsijalle aliurakoina. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman hyvää syytä ja meidän antamaa hyväksyntää, luetteli Eerik Leivo.

Kaikki SRV:n työmaat ovat päästöttömiä ja myös urakoitsijoiden tulee sitoutua vähähiilisyyteen.

– Olemme myös todella tiukkoja kaikissa työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on että työmaalla tapahtuu nolla tapaturmaa.

– Luonnollisesti edellytämme valittavilta urakoitsijoilta lakien ja säädösten noudattamista, painotti Leivo.

Paikallisia, eri urakoista kiinnostuneita Leivo kannustaa olemaan suoraan yhteydessä SRV:n edustajiin.

– Tarjolle tulevat urakat ovat pääsääntöisesti suuria. Mahdollista on että jostain tietystä urakasta tarjouksen tekee usean pienemmän yrityksen yrityskeskittymä, mutta tässäkin tapauksessa kokonaisvastuu pitää olla yhdellä, selvensi projektipäällikkö Eerik Leivo.

Suuresta rakennustyömaasta tulevat hyötymään muutkin kuin paikalliset rakennusalan yritykset, esimerkiksi lounasravintolat.