Asunnottomien määrä laskussa – Pitkäaikaisasunnottomia silti enemmän kuin aiemmin

0
Uudessakaupungissa oli viime marraskuussa 17 asunnotonta, heistä nuoria oli kahdeksan, yksi nainen ja loput miehiä. Luvusta seitsemän on maahanmuuttajia.

Asunnottomien määrä väheni Suomessa viime vuonna. Asunnottomien määrä väheni naisten, nuorten ja maahanmuuttajien ryhmissä. Asunnottomia oli Suomessa 103 kunnassa.

Tiedot selviävät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran vuosittain tekemästä selvityksestä. Ara tekee tutkimuksen syksyisin lähettämällä kunnille kyselyn aiheesta. Vastausprosentti oli viime syksyn kyselyssä 80.

Uudessakaupungissa oli viime marraskuussa 17 asunnotonta, heistä nuoria oli kahdeksan, yksi nainen ja loput miehiä. Luvusta seitsemän on maahanmuuttajia. Taivassalossa oli neljä asunnotonta, jotka kaikki olivat maahanmuuttajia.

Laitilassa asunnottomia oli kaksi, joista toinen oli pitkäaikaisasunnoton. Molemmat asunnottomat olivat nuoria. Muissa Vakka-Suomen kunnissa ei joko ollut asunnottomia tai he eivät olleet vastanneet Aran kyselyyn.

Viime vuoden marraskuussa Suomessa oli 3 948 yksinelävää asunnotonta. Luku oli 393 vähemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 318 ja heidän määränsä kasvoi 264:llä hengellä edellisvuoteen verrattuna. Asunnottomien perheiden ja pariskuntien määrä oli 165, mikä on 36 vähemmän kuin 2020.

Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään vuoden tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana.

Asunnottomuus keskittyy Suomessa suuriin kaupunkeihin, joten eniten asunnottomia on pääkaupunkiseudulla, jossa asunnottomuus on tosin vähenemässä. Turussa puolestaan pitkäaikaisasunnottomien määrä on kasvussa.

Turussa oli viime marraskuussa 341 asunnotonta, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 25. Määrä oli kasvanut 14:llä edellisvuodesta. Alle 25-vuotiaita asunnottomia Turussa oli 91.

Aran tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta yksinelävistä Suomessa olevasta asunnottomista majoittuu tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asunnottomista 655 majoittui ulkona, porraskäytävissä tai ensisuojissa.