Ekoteko: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja haluaa välittää ilmasto-optimismia

0
Masi Pietikäinen on Uudenkaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Uudenkaupungin lukiota käyvää Masi Pietikäistä ei ahdista ilmastouutiset, vaikka hän ymmärtää ilmastonmuutoksen vakavuuden ja lukee siitä säännöllisesti uutisista.

– En oikeastaan pode ilmastoahdistusta, vaan olen optimistinen sen suhteen, että asiat tulevat menemään hyvin, koska nyt niiden asioiden eteen toimitaan, Pietikäinen selittää näkökulmaansa.

– Täytyy välittää ja tehdä tehdä ilmastotekoja, mutta ei kannata lietsoa ilmastopaniikkia, Pietikäinen lisää.

Ilmastouutisia on nykyään mahdollista lukea monipuolisesti erilaisista lähteistä.

– Luen ilmastouutisia enimmäkseen Helsingin Sanomista , Pietikäinen kertoo.

– Lisäksi seuraan esimerkiksi Facebookissa monia sanomalehtiä, Pietikäinen lisää.

– Seuraan someissa myös monia ilmastotietoisia käyttäjiä, joiden sisältö on usein tarkemmin kohdennettua, Pietikäinen kertoo.

Ilmastouutiset ovat usein negatiivissävytteisiä ja voivat herättää lukijoissa erilaisia tunteita.

– Itselle ne uutiset vaikuttavat todella epärealistisilta, Pietikäinen pohtii.

Ilmastokriisiä koskeviin uutisiin saatetaankin suhtautua eri tavalla kuin muista uhista kertoviin uutisiin.

– Ilmastonmuutos eroaa muista isoista ongelmista olemalla muita akuutteja asioita kaukaisempi ongelma, Pietikäinen pohtii.

– Lisäksi siitä ei uutisoida samalla tavalla päivittäin kuten esimerkiksi sodista, jonka takia se on helpompi unohtaa, Pietikäinen lisää.

Kriittinen lukutaito vaikuttaa osaltaan siihen, miten uutisia tulkitaan.

– Onneksi meille on mielestäni opetettu koulussa hyvin uutiskriittisyyttä, Pietikäinen kertoo.

– Sen takia osaankin tarkastella esimerkiksi iltalehtien juttuja kriittisesti, ja on helppo ymmärtää minkälaisia reaktioita ne ihmisistä tarkoituksellisesti hakevat korostamalla ikäviä asioita, Pietikäinen pohtii.

Ilmastouutisia voi olla hyvä käsitellä keskustelemalla niistä muiden kanssa.

– Puhun isoista ilmastouutista usein kavereiden kanssa, Pietikäinen kertoo.

– Eniten keskustelua ilmastoasioista käyn kuitenkin sosiaalisten medioiden kommenttikentissä, Pietikäinen jakaa.

– Hakeudun keskustelemaan ihmisten kanssa, joiden kanssa keskustelu on rakentavaa ja jotka ovat oikeasti kiinnostuneita asioista, Pietikäinen kertoo.

– Keskustelu on tällöin kyllä hyvää ja asiallista, vaikka nämä ihmiset ovatkin ennestään minulle tuntemattomia, Pietikäinen toteaa.

Ympäristöä käsittelevien uutisten lukeminen voi rohkaista ihmisiä tekemään enemmän ympäristötekoja arjessaan.

– Itselle kirpparit ovat olleet helppo ja trendikäs tapa tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja, Pietikäinen kertoo.

– Uskon että yksikin ihminen voi vaikuttaa paljon toimimalla esimerkkinä muille ihmisille ja vaikuttamalla muiden käytökseen, Pietikäinen pohtii.

17-vuotias Pietikäinen toimii Uudenkaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja uskoo, että hänellä on hyvä rooli myös ilmastoasioiden esille nostamisessa nuorten keskuudessa.

– Puheenjohtajana pystyn vaikuttamaan esityslistoihin ja pystyn helposti tuomaan asioita esille kokouksissa, Pietikäinen kertoo.

– Koen, että minulla on hyvät vaikutusalueet ja minuun otetaan usein nuorisovaltuustosta ensimmäisenä yhteyttä, vaikuttajaryhmän puheenjohtaja lisää.

Optimistisen näkökulman korostamisen lisäksi Pietikäinen haluaa painottaa ilmastoasioiden universaalisuutta.

– Mielestäni ilmastonmuutos on liian politisoitu asia, kun on kuitenkin näyttöä siitä, että se tulee koskemaan meitä kaikkea, Pietikäinen selittää.

– Ilmastoasioihin suhtautumisessa olen eräänlainen ääripäiden yhdistelmä, sillä ehdottomasti välitän ja tahdon olla mukana ilmastonmuutosta estävässä työssä, mutta en kuitenkaan koe sellaista ilmastoahdistusta, Pietikäinen tiivistää.

Iiris Soininen