Kalannin vanhainkodin toiminta keskeytetty

0
Kalannin vanhainkoti on toiminut kotina ja hoitopaikkana dementoivaa sairautta sairastaville iäkkäille uusikaupunkilaisille, jotka eivät ole tulleet enää toimeen kotioloissaan.

Kalannin vanhainkodin toiminta Suvelantiellä on keskeytetty. Toiminta on tauolla heinäkuun alkuun asti. Kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen mukaan syynä tähän on ikäihmisten palveluiden henkilöstövaje.

– Meidän on turvattava ympärivuorokautinen hoiva kaikissa tilanteissa. Kalannin vanhainkodissa oli vähiten pitkäaikaisia asukkaita, koska se on siirtynyt jo pitkälti toimimaan tilapäisen hoidon yksikkönä. Siirtyviä asukkaita oli siis alle 10. Nämä siirrot olivat tästä syystä helpoimmat tehdä sieltä, Rantanen toteaa.

Hän kertoo, että vanhainkodin asiakkaat ja työntekijät ovat siirtyneet muihin kaupungin ikäihmisten palveluiden yksiköihin. Työntekijöiden kanssa on käyty siirtoon liittyvät yhteistoimintamenettelyt.

– Asiakkaat ja työntekijät ovat siirtyneet Kalannin palvelukeskukseen, Merituulikotiin ja Kuunariin, Rantanen lisää.

Rantanen on tehnyt Kalannin vanhainkodin toiminnan keskeyttämisestä viranhaltijapäätöksen maaliskuun lopulla.

– Henkilöstöresurssien vajaus on pitkäaikainen haaste ja siihen on vaikuttanut vakituisen henkilökunnan siirtyminen muihin tehtäviin, työnhakijoiden puute tai hyvin vähäinen määrä sekä sijaisten vaikea saatavuus ja vaikea koronatilanne, Rantanen on todennut päätöksessään.

Kalannin vanhainkoti on toiminut kotina ja hoitopaikkana dementoivaa sairautta sairastaville iäkkäille uusikaupunkilaisille, jotka eivät ole tulleet enää toimeen kotioloissaan.