Kehitetään Ukikyytiä

0

Ukikyyti on osoittanut huomattavan käyttökelpoisuutensa sille väestönosalle, jonka asumalle alueelle sen toiminta on ylettynyt. Sen ehdottomia valtteja on mahdollisuus käyttää sitä kohtuullisen aikaikkunan sisällä silloin kun tilaaja tarvitsee kyytiä, ja mukailtu mahdollisuus ovelta ovelle –kuljetukseen eroina julkisen liikenteen tavanomaisiin bussilinjoihin ja vuoroihin. Harvaanasutuilla ja vähäväestöisillä alueilla perinteinen julkinen liikenne on maassamme enimmäkseen kuihtunut ja osoittautunut ilman kuntien tukea täysin kannattamattomaksi. Bussit ovat kulkeneet puoli- tai täysin tyhjinä jos ollenkaan.

Toissalauantain Ugin Sanomissa valtuutettu Vesa Paldanius nostaa esiin Ukikyyti-kokeilun epäkohtina reiluuden ja taloudellisuuden puutteen, ja epäilee tokko kokeilu tuo mitään lisäpontta kaupungin talouteen. Hän myös toteaa, että julkinen liikenne on kuitenkin uskottavan kaupungin peruselementti. Mutta kannattaako kuitenkaan suoralta kädeltä hylätä näinkin hyvin toimivan konseptin jatko, vai kannattaisiko tutkimus- ja kehitystyötä tehdä tältä käytännössä hyväksi havaitulta pohjalta?

Verovaroilla kustannetaan monia palveluita, jotka eivät hyödytä kaikkia väestönosia. Samassa lehdessä Risto-Matti Kärki toteaa Uudenkaupungin liikuntamahdollisuuksien olevan jo nyt lähes ison kaupungin tasolla, mutta monissa seuroissa odotetaan kuitenkin monitoimitalo Wintterin parantavan entisestään liikuntatarjontaa. Sekin kustannetaan yhteisillä verovaroilla, mutta tuskin tulee hyödyttämään Pyhämaan mummoa tai Lokalahden faaria.

Tiedetään myös, että kaupunki käyttää alueensa asukkaiden joukkoliikenteen tukemiseen vuosittain jopa 1,5 milj euroa ilman Ukikyytiäkin. Mukana ovat koululais- ja sosiaalitoimen kuljetukset ja joukkoliikenne Pyhämaahan sekä Lokalahdelle, johon käytetään vuosittain noin 440 000 euroa. Taloudelliset syyt evätä kokeilun tässä vaiheessa tarvitsemat muutama kymmenen tuhatta euroa kuulostavat suhteettomilta.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikäihmisten mahdollisuutta osallistumiseen ja vaikuttamiseen, ja vaalia heidän hyvän elämänsä edellytyksiä. Uudenkaupungin yksin asuvista yli 80-vuotiaista yli 40 % asuu yhden kilometrin säteellä torin kulmalta, joten vanhusväestö on varsin laajasti hyötynyt Ukikyydistä. Kokeilu on tarkoitettu kaikille ikäryhmille, mutta ikäihmisten osuus tällä alueella on suuri. Asukaskyselyn mukaan keskustankin alueella suurin osa asiointimatkoista on aiemmin tehty omalla autolla, ja siihen ainakin muut ikäryhmät epäilemättä palaisivat mikäli Ukikyyti ei saisi jatkoa.

Kuinka laajasti Ukikyyti todella kilpailee taksin kanssa vaatisi tarkempaa selvittelyä. Eläkkeistä ei useinkaan makseta taksikyytiä , eikä pyöräilykään tule enää hyvin iäkkäiden kotona asumista avittamaan. Ukikyytiä tarvitaan.

Marketta Suoja-Sjöblom

puheenjohtaja

Ugin Vanhusneuvosto

Mauri Pietilä

varapuheenjohtaja

Ugin Vanhusneuvosto