Keskustan palvelut pois – asutusta lisää maaseudulle

0

Lopettaessaan edulliset kyytipalvelut kaupunginhallitus katsoo, että haja-asutusalueilla pitää olla samat palvelut kuin keskustassa. Mitähän seuraavaksi.

Samaan aikaan kaupunginhallitus vei eteenpäin ranta-kaavaehdotukset, joissa saaristoon kaavoitetaan uusia omakotitontteja.

Lepäisille on tulossa kaksi rantaomakotitonttia alueelle, jossa ei ennestään ole kaavaa. Myös Vohdensaarelle kaavoitetaan kaksi omakotitonttia. Jos lapsiperheet valloittavat ne, kustannuksia tulee kaupungille mm. koulukyyteinä.

Maakuntakaavassa nämä alueet ovat maa- ja metsätalous- , retkeily- ja virkistysaluetta ja yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta tai loma-asuntoaluetta.

Kaupunki hoitaa muutokset ranta-asemakaavoilla, vaikka valtion viranomainen on kaupungille viestittänyt, että ranta-asemakaava on tarkoitettu loma-asuntojen kaavaksi. Mikäli rakennuspaikkoja osoitetaan ranta-asemakaavassa ympärivuotiseen käyttöön, tulisi viranomaisen mukaan kerralla tarkastella laajempaa aluetta. Näin ei kaupunki halua.

Sellaiset kaupunginvaltuutetut me olemme valinneet. Siihen lienee tyytyminen.

Keskikaupunkilainen