Köysi- ja solmukurssilla opeteltiin veneilijöille tärkeitä taitoja

0
Anneli Salmi ja Hannu Huhtamäki pleissaavat silmukkapujosta.

Isokarin Kiertäjät ry järjesti kerhotilassaan kaikille veneilijöille avoimen köysi- ja solmukurssin ennen alkavaa veneilykautta. Kurssilla käytiin läpi erilaisten köysien ominaisuuksia ja käyttökohteita.

Veneilyseurojen vapaaehtoisissa katsastusmääräyksissä veneen varustukseen kuuluu määrätynmittaiset ja vahvuiset ankkuriköydet, kiinnitysköydet, hinausköysi, heittoliina ja purjeveneissä lisäksi mm. nostin- ja skuuttiköydet.

Vesiliikennelaissakin on maininta ankkuriköydestä. Köyttä valittaessa on tiedettävä valitaanko kyseiseen tarkoitukseen uppoava vai kelluva köysi. Heittoliinana on käytettävä kelluvaa köyttä. Ankkuriköyden/-liinan on oltava uppoavaa köyttä ja köyden sekä ankkurin välissä olisi hyvä olla muutama metri kettinkiä, jotta pohjan kivet eivät pääsisi hankaamaan köyttä pilalle.

On hyvä tietää, että veneen ankkurin paino voidaan laskea kaavalla P = L + B + D, missä P = ankkurin paino (kg), L = veneen pituus (m), B = Veneen suurin leveys (m) ja D = veneen uppoama eli paino (tn). Esimerkiksi 8 m pitkä, 2,5 m leveä ja 2 tonnia painava vene tarvitsee 12,5 kg painavan ankkurin.

Köysien oikeanlainen käsittely pidentää huomattavasti niiden käyttöikää ja on myös turvallisuustekijä varsinkin purjeveneissä, joissa erilaisia köysiä on huomattava määrä.

Kurssilla opeteltiin tekemään rihmos köyden päähän, jotta köyden pään säikeet eivät alkaisi purkautua. Opeteltiin myös tekemään muutama veneilijälle tärkeä solmu.

Solmua tehtäessä täytyy valita kyseiseen käyttötarkoitukseen sopiva. Solmu on osattava tehdä oikein, sen on oltava pitävä ja se on saatava helposti auki. Kahden köyden yhteen liittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi merimies- tai jalussolmua ja jos yhteen liitettävät köydet ovat huomattavasti eri paksuisia, niin lippusolmu eli kaksinkertainen jalussolmu sopii tähän.

Muutamat solmut voidaan tehdä vetosolmuina, mikäli solmu pitää saada auki, vaikka yhteenliitetyissä köysissä on veto päällä. Paalusolmu on hyvä, monikäyttöinen solmu silloin, kun halutaan tehdä pitävä, määrätynkokoinen silmukka köyden päähän. Esimerkiksi jos kotisatamassa on paalut, joihin peräköydet kiinnitetään, paalusolmu on hyvä tähän tarkoitukseen.

Parempi mutta työläämpi vaihtoehto paalusolmulle tässä tapauksessa olisi silmukkapujos. Paremmuus johtuu siitä, että silmukkapujoksessa ei ole solmua, joka aina heikentää köyden vetomurtolujuutta. Vaativampana työnä Aarre Salmi opetti kurssilaiset pleissaamaan silmukkapujoksen köyden päähän.

Köysi, joka ei ole käytössä, kannattaa säilyttää vyyhdettynä, kuivana, valolta suojattuna ja tietenkin puhtaana.

Aarre Salmi