Saaren valtuustoaloite ei johtanut konsulttiselvitykseen– Aloitteessa haluttiin selvittää kaupungin rakentamiskulttuurin kehittämistä

0
Aloitteessa haluttiin selvittää muun muassa A-sairaalan remonttiin liittyviä kysymyksiä.

Mikko Saari (ps.) jätti helmikuussa valtuustoaloitteen, jossa hän pyysi kaupunkia selvittämään, millainen on Uudenkaupungin rakentamiskulttuuri ja miten sitä voitaisiin kehittää paremmaksi. Saari toivoo, että kaupunginhallitus tilaisi konsulttityön ulkopuoliselta toimijalta. Toive liittyy vanhaan terveyskeskukseen sekä A-sairaalaan.

Konsulttityössä pitäisi Saaren mukaan ottaa kantaa suunnittelun onnistumiseen, suunnittelun virkamiesohjaukseen ja siihen, miten suunnittelussa on huomioitu kuntoraportit, miten suunnittelua ja sen tasoa olisi mahdollista parantaa.

Saaren aloitetta ja kaupunkisuunnittelun sekä teknisten ja ympäristöpalveluiden antamaa vastausta käsiteltiin maanantain kaupunginhallituksessa. Kaupungin yksiköiden vastaukseen oli listattu kohta kohdalta, kuinka A-sairaalan hanketta on käsitelty 12 hallituksen ja kuudessa valtuuston kokouksessa.

Vastauksessa muistutetaan, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston väki ovat saaneet päätöksiä tehdessään käyttöönsä kaiken mahdollisen tiedon, jonka pohjalta päätökset ovat syntyneet. Kaupungin yksiköiden vastauksessa kysytään, että mikä olisi ollut toinen vaihtoehto.

– Toteutuneet kustannukset olivat maltillisia siihen nähden, mitä kaupunki sai: toimivan sotekeskuksen kuntalaisille ja hyvät työolot henkilöstölle. Konsulttien palkkaaminen selvittämään valtuustoaloitteessa esitettyjä asioita on varovaisenkin arvion mukaan niin suuri, että se vaatisi oman määrärahan, todetaan kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellénin ja teknisen johtajan Jari Nikkarin allekirjoittamassa vastauksessa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa Jari Valkonen (ps.) esitti, että kaupunginhallitus pyytäisi asiaan vielä teknisen lautakunnan lausunnon. Seppo Nikula (kok.) kannatti Valkosen ehdotusta.

Äänin 8–2 kaupunginhallitus päätti, että päätöksenteon pohjana oli riittävät selvitykset ja tiedot, eikä kaupunginhallitus näe tarvetta konsulttiselvityksen tilaamiselle. Kaupunginhallitus antaa päätöksensä tiedoksi valtuustolle ja katsoo asian tulleen käsittelyksi.