Ugin keskusta ja Kalanti radonriskialueita – Stuk suosittelee radonmittauksia asuintaloihin

0
Radonmittauksia suositellaan omakoti- ja rivitaloihin, mutta myös kerrostalojen ensimmäisiin asuinkerroksiin.

Säteilyturvakeskus (Stuk) on luokitellut Uudenkaupungin postipiirialueet 23500 ja 23600 sekä koko Laitilan alueen radonriskialueiksi, joita koskevat säteilylain mukaiset mittausvelvoitteet. Usein oletetaan, että radonriskejä on vain Järvi-Suomessa tai maan merkittävimmillä harjualueilla. Vakka-Suomessa on kuitenkin laajoja hiekka- ja moreenipohjaisia alueita, joilla radonpitoisuudet voivat nousta korkeiksi.

Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Tuukka Turtiainen suosittelee radonmittauksia asuinrakennuksiin Uudenkaupungin keskustassa, Kalannissa sekä Laitilassa. Suositus perustuu Stukin, Valviran ja sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2019 käynnistämään kampanjaan, jossa tutkittiin vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköiden radioaktiivisten radonkaasun pitoisuuksia. Selvityksissä kävi ilmi, että Vakka-Suomessa on neljä asumisyksikköä, jossa radonpitoisuus ylittää viitearvot. Kun asumisyksiköissä viitearvot ylittyvät, radonpitoisuus voi olla liian korkea myös muissa asuinrakennuksissa.

Turtiaisen mukaan radonmittaus pitäisi tehdä omakotitaloissa, rivitaloissa sekä kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa. Radon mitataan radonmittauspurkilla ja asukas voi tehdä mittauksen helposti itse.

– Mittaus tehdään maanvastaisissa tiloissa. Jos alla on hyvin tuulettuva ryömintätila, eli rossipohja, mittauksia ei tarvitse tehdä, Turtiainen opastaa.

– Radonmittauspurkkien mukana tulee ohjeet. Radonmittauspurkki on kooltaan tulitikkuaskista jääkiekkoon ja sen sisällä on kertakäyttöinen muovifilmi, joka rekisteröi radonin. Mittaus kestää vähintään kaksi kuukautta, minkä jälkeen purkki palautetaan laboratorioon, josta se on ostettu. Laboratorio käsittelee muovifilmin, laskee tuloksen ja lähettää sen asiakkaalle.

Stukin verkkosivuilla on tietoa laboratorioista, jotka laskevat radonarvoja.

Pientalon radonkorjaus maksaa Turtiaisen mukaan keskimäärin 3000 euroa. Radonkorjauksessa tasapainotetaan ja tehostetaan ilmanvaihtoa, tiivistetään radonin vuotoreittejä sisäilmaan tai rakennetaan radonimuri.

– Myös näiden eri yhdistelmiä voidaan soveltaa.

FaktaLisää keuhkosyöpäriskiäKorkea radonpitoisuus asunnossa lisää keuhkosyöpään sairastumisen riskiä.

Riski vaatii vuosien asumista tilassa. Lyhytaikainen oleskelu ei johda syöpäriskiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Uudessa asunnossa sisäilman radonpitoisuus ei saisi ylittää 200 Bq/m3.

Asumisyksiköissä tehtävä radonkorjauksia

Stuk, Valvira ja sosiaali- ja terveysministeriö edellyttivät radonpitoisuuksien mittauksia Länsi-Suomen aluehallintoviraston alueella kaikkiaan 50 vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja toimintayksiköiltä.

– Neljässä kohteessa löytyi radonpitoisuus, joka oli suurempi kuin viitearvo, ylitarkastaja Tuukka Turtiainen Stukista kertoo.

Hän korostaa, että vaikka yksiköissä ovat radonin viitearvot ylittyneet, asukkaat eivät ole joutunut mihinkään akuuttiin vaaraan.

Stuk ei anna julkisuuteen tietoa, mistä asumisyksiköistä on kyse.

– Työpaikkojen radonmittaustulokset ovat julkisia, samoin terveydensuojelulain mukaisten oleskelutilojen radonpitoisuus. Asumisyksiköissä asutaan ja kotien tulokset eivät ole julkisia, niitä suojaa kotirauha, Turtiainen perustelee.

Asumisyksiköiltä vaaditaan radonkorjauksia ja niiden toteuttamista valvovat kunnan terveydensuojelu ja Stuk.