Ugin vesi esittää liki 81 000 euron korvauksia – Syynä veden pinnan muutokset

0
Makean veden altaan vedenkorkeudesta on käyty kädenvääntöä vuosikymmenten ajan.

Uudenkaupungin vesi ehdottaa, että se maksaisi makean veden altaan rannoilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille kaiken kaikkiaan 80 876 euroa korvauksia. Korvaukset liittyvät veden korkeuden muuttumiseen.

Asia on noussut esille, koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) myönsi viime vuonna säännöstelyn muuttamista koskevan vesiluvan, jossa se päätti, että vedenpinta jää nykyiselleen.

– Rahallisia korvauksia on laskettu jo useamman vuoden ajan ja nyt Avi käy laskelmia läpi. Korvausten laskentatapa ja perusteet todettiin jo kelvollisiksi Avin edellisessä päätöksessä, Uudenkaupungin veden liikelaitosjohtaja, vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm kertoo.

Uudenkaupungin veden ehdottamat korvaukset perustuisivat kiinteistönomistajien edunmenetyksiin. Summa kuitenkin vaihtelisi sen mukaan, kuinka paljon haittaa tai hyötyä veden korkeuden muuttumisesta on kiinteistön tai pellon omistajalle ollut.

Toisilla kiinteistöillä ranta-alueita on vettynyt matalammaksi, mutta toisaalta jotkut rantakiinteistöt ovat hyötyneet korkeammasta veden pinnasta.

Vettymisalueita ja kiinteistöjä on yhteensä 92 kappaletta. Vesiyhtiö ehdottaa korvauksia vajaalle 60 kiinteistöille. Pienin korvaus olisi 135 euron luokkaa ja suurin runsaat 9 000 euroa.

Myös osa Sirppujoen varren pelloista on vettynyt, tämä johtuu vesiyhtiön mukaan Sirppujoen virtaaman kasvusta sulamisvesien ja isompien sateiden aikana. Westerholmin mukaan peltojen tulviminen johtuu suistoalueen mataluudesta.

– Makean veden altaan pinnan korkeus ei siis ole ratkaiseva tekijä, vaan se reitti, mitä pitkin joki purkautuu altaaseen, Westerholm lisää.

Vesiyhtiö ehdottaa, että se ei maksaisi rahallista korvausta, vaan se tekisi joen luusuan eli laskukohtien ruoppausta. Ruoppaaminen laskisi Sirppujoen alaosan vedenkorkeutta keskivirtaamalla ja sitä suuremmilla virtaamilla.

– Suistoalueen ruoppaus ei oikeastaan kuuluisi meille, mutta siitä huolimatta olisimme valmiit ruoppaamaan sen kuntoon meidän kustannuksellamme, Westerholm toteaa.

Yhteisille alueille ja yrityksille vesiyhtiö ei ole esittänyt maksettavaksi korvauksia.

Fakta


Mistä on kyse?


Korvausesitys liittyy Aluehallintoviraston viime kesäiseen ratkaisuun.

Se antoi päätöksensä liki viisi vuosikymmentä kestäneeseen vääntöön veden pinnan korkeudesta.

Avi päätti, että makean veden altaan vedenpinta jää nykyiselleen.

Sirppujoen järjestely-yhtiö valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Avin päätös ei siis ole lainvoimainen.

Länsi-Suomen vesioikeus päätti vuonna 1974, että makean veden altaan pinta on pidettävä samalla tasolla kuin meri.

Sen jälkeen paikallinen vesilaitos on halunnut ratkaisuun muutosta, mutta esimerkiksi maanviljelijät eivät sitä halunneet.

Avi ei viime kesän päätöksellään ratkaissut korvauksia maanviljelijöille, vaan sitä prosessia käydään läpi nyt.