Ugissa erityisopetus toimii hyvin – Kaupunki varaa silti mahdollisuuden neuvotella Mylly-Antin koulusta

0

Opetus- ja kasvatuslautakunta on antanut Raision kaupungille lausunnon, että Uudenkaupungin kaupunki on kiinnostunut neuvottelemaan Mylly-Antin koulun palveluista, mikäli koulun toiminta siirtyy Raision kaupungin vastuulle.

Lautakunnan lausunto on herättänyt kehitysvammaisten lasten vanhemmissa huolta, ollaanko Hakametsän koulun opetusta lakkauttamassa. Opetustoimenjohtaja Arja Kitola vakuuttaa, että sitä ei missään nimessä suunnitella:

– Kyseessä on lisämahdollisuus. Tuollaisen neuvotteluvarauksen esittäminen ei maksa meille mitään, mutta mahdollistaa sen, että jos Raisio pystyisi järjestämään jollekin oppilaalle paremmat palvelut kuin me, meillä on tuo mahdollisuus käytettävissä.

Erityisopetusta järjestetään Uudessakaupungissa tällä hetkellä kaikissa kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Kitola kertoo, että opetuksessa lähdetään vahvasta inklusiivisesta periaatteesta, eli siitä, että jokaisella lapsella on oikeus olla osa omaa lähiyhteisöään riippumatta siitä, millaiset tuen tarpeet hänellä on.

– Jokaisessa koulussa on erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia suurin piirtein samanlainen määrä oppilasmäärään suhteutettuna ja rehtori sitten jakaa resurssit kunakin vuonna parhaalla mahdollisella tavalla sen mukaan mikä on oppilaiden tuen tarve.

Kitolan mukaan erityisopetuksen kärki on nykyisin mielenterveyden tukea tarjoavissa palveluissa, joissa palvelujen tarve ja tarjonta eivät kohtaa.

– Muilta osin en näe suurta huolta, etteikö meillä olisi erityisopetukseen riittäviä resursseja.

– Sitten on tietynlaiset kehitysvammat sekä vahvat psykiatrisen tuen tarpeet. Näissä tilanteissa lähikoulu ei aina pysty tarjoamaan riittävää tukea.

Saarniston koulussa on kaksi lievästi kehitysvammaisten opetusryhmää, vaikeasti vammaisten oppilaiden opetusryhmä on Hakametsän koulussa. Vaativaa psykiatrista tukea tarvitseville alakoulun oppilaille on opetusryhmä Saarniston koulussa, yläkoulun tukiluokka on Välskärin koulussa. Välskäriin sijoittuvat koulua käymättömät nuoret sekä Lausteen perhekotiin sijoitetut oppilaat. Myös Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa on oppilaille psykiatrista tukea antava ryhmä.

– Wintteriin ei suunnitella vaikeasti kehitysvammaisten hoidollisia tiloja, muilta osin Wintteri tarjoaa lähikoulumahdollisuuden jokaiselle keskustan alueella asuvalle oppilaalle, Kitola kertoo.