Ukikyyti-kokeilu osoitti tarpeen

0

Ukikyyti-kokeilu päättyy 4. kesäkuuta. Kaupunginhallituksen ratkaisu on monelle Ukikyydin käyttäjälle suuri pettymys. Juuri kun Ukikyytiä oli opittu käyttämään, kokeilu loppuu.

Ukikyydillä on tehty yli 5 000 matkaa. Näin suuri kyytimäärä osoittaa, että paikallisliikenteelle on tarvetta. Tästä varmasti kaikki ovat yhtä mieltä, mutta siitä, miten paikallisliikenne toteutetaan, on eriäviä mielipiteitä. Palvelualueen rajaaminen on aiheuttanut närää ja totta onkin, että kunnallisten palveluiden pitäisi olla tasapuolisia. Ukikyyti oli kuitenkin vasta kokeilu, tavoitteena oli, että palvelualuetta laajennettaisiin myöhemmin. Toimintaa oli tarkoitus muutenkin kehittää. Kun esimerkiksi taksiyrittäjät ovat olleet näreissään, kun Ukikyyti on vienyt heiltä jonkin verran kyytejä, jatkossa ajoja olisivat voineet hoitaa myös taksiyrittäjät. Erilaiset ratkaisuthan ovat mahdollisia.

Paikallisliikenteen järjestäminen aiheuttaa tietenkin kustannuksia kaupungille, mutta niitä on jo ilman Ukikyytiäkin: kaupungin piikkiin ajetaan koululaiskuljetuksia ja sosiaalitoimen kyytejä. Lisäksi kaupunki tukee joukkoliikennettä Lokalahdelle ja Pyhämaahan noin 440 000 eurolla vuosittain. Henkilöliikenteeseen on käytetty tavallisina vuosina noin 1,5 miljoonaa euroa. Näitä kuljetuksia ja Ukikyytejä voitaisiin miettiä kokonaispakettina.

Kaupunginhallituksen ratkaisu ei ollut yksimielinen ja kolme kaupunginhallituksen jäsentä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Toivottavasti tämä tarkoittaa, että asiaan palataan vielä. Jos mitään kaupungin sisäistä joukkoliikennettä ei ole, osa asukkaista saattaa harkita, olisiko sittenkin helpompi asua Föli-liikenteen alueella.

Paikallisliikenteen puuttuminen on ristiriidassa myös hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.

Teija Uitto