Uudellekaupungille maksumiehen rooli? Mahdollista seurakuntaliitosta pohdittiin sunnuntaina

0
Seurakuntakeskuksen tilaisuuteen osallistui pieni mutta aktiivinen joukko.

Vehmaan seurakunnan aloitteesta käynnistyneet seurakuntaneuvottelut Uudenkaupungin seurakunnan kanssa ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä. Liittymisprosessin osana pidettiin sunnuntaina tiedotus- ja kuulemistilaisuudet sekä Vehmaalla että Uudessakaupungissa.

Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa tilaisuuteen osallistui parisenkymmentä henkeä, joista iso osa oli seurakunnan työntekijöitä tai luottamusmiehiä. Tilaisuus myös striimattiin, joten kotona tietokoneen ääressä saattoi seuraajia olla enemmänkin.

Tilaisuuden aluksi kuultiin viranhaltijoiden puheenvuorot. Uudenkaupungin kirkkoherra Juhana Markkula esitteli liitosneuvottelujen kulkua.

– Aloite lähti Vehmaalta, Mynämäen seurakunta ei neuvotteluihin lähtenyt, me lähdimme, tärkeänä pontimena oli huoli seurakunnallisen toiminnan tasosta alueella. Seurakuntien ohjausryhmät ovat pitäneet kaksi yhteistä kokousta ja käyneet asiaa läpi molempien osapuolten näkökulmasta. Neuvotteluissa on hahmoteltu liitossopimusta, Markkula sanoi.

Markkula totesi, että liitoksella ei ole suoranaisia henkilöstövaikutuksia Uudenkaupungin seurakuntaan. Hän myönsi, että liitossuunnitelma on aiheuttanut epäluuloja henkilökunnan keskuudessa, joka on ymmärrettävää muutaman vuoden takaisten tuta-neuvottelujen ja niiden seurausten vuoksi.

Mahdollisen liitoksen toteutuessa Vehmaasta tulee Uudenkaupungin viides kappeliseurakunta, sen henkilöstö siirtyy Uudenkaupungin seurakunnan työntekijöiksi ja omaisuus Uudenkaupungin seurakunnan omaisuudeksi.

Toimistopalvelut eli kirkkoherranvirasto siirtyy Uuteenkaupunkiin, Vehmaalla järjestetään asiointimahdollisuus kerran viikossa. Vehmaan diakoniatoiminta jatkuu ennallaan ja Vehmaan saamat lahjoitukset ja testamentit käytetään alkuperäisen tarkoituksen mukaan.

Jumalanpalveluksia Vehmaalla järjestetään kuten Uudessakaupungissa nykyään eli kolme kertaa kuukaudessa sekä juhlapyhinä.

– Veroprosentti määräytyy Uudenkaupungin seurakunnan mukaan. Se on tällä hetkellä 1,5 prosenttia, Vehmaalla prosentti on nyt hieman korkeampi eli 1,85.

Vehmaan vt. kirkkoherra Outi Tukia-Takala sanoi, että suurin syy neuvottelujen aloittamiseen on Vehmaan seurakunnan haastava taloudellinen tilanne, joka jo vuosien ajan on kiristynyt eikä tilannetta ole kyetty korjaamaan.

– Elämme epävarmuuden aikaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Vehmaan seurakunnalla on pitkä historia ja päätöksen tekeminen on iso juttu. Kiitän kuitenkin Uudenkaupungin seurakuntaa siitä, että neuvotteluissa on etsitty yhdessä ratkaisuja siihen, miten mahdollisen liitoksen jälkeen toimintaa Vehmaalla voidaan jatkaa.

Hän totesi, että itsenäisenä jatkaminen vaatisi suuria muutoksia seurakunnan toimintaan ja vaatii mm. henkilöstövähennyksiä ja sitä kautta toiminnan supistumista.

– Toivon, että päättäjät nostavat katsettaan tason ylöspäin. Olemme kaksi seurakuntaa, mutta saman kirkon ja uskon palveluksessa. Tässä tapauksessa pitäisi miettiä asiaa kirkon kannalta, Juhana Markkula sanoi.

Puheenvuorojen jälkeen alkaneessa keskustelussa talouden näkökulma tuli korostetusti esille. Kirkkovaltuuston varajäsen Matti Ankelo kysyi suoraan, että onko Uudellakaupungilla jälleen edessä maksajan rooli, kuten niin monessa Vakka-Suomen yhteistyökuviossa.

Markkula myönsi, että Vehmaan kiinteistöissä on korjaustarpeita, jotka tulee hoitaa. Toisaalta hän uskoi, että henkilöstöpuolella ja toimintojen järjestelyllä on mahdollista saada aikaan säästöä, esimerkiksi kirkkoherroja ja talouspäälliköitä tarvitaan jatkossa vain yksi.

Keskustelussa tuli esille myös seurakunnan hallintorakenne kappeliseurakuntineen, jota ei pidetty toimivana eikä käytännöllisenä ratkaisuna ja esitettiin, että tässä yhteydessä se olisi mahdollista muuttaa.

Markkula totesi, että aikataulun vuoksi se ei ole mahdollista, mutta tulee kyllä myöhemmin pohdittavaksi.

– Kirkkolakikin on muuttumassa ja se määrittelee kappeliseurakunnan aseman uudelleen. Seurakunnan hallintorakenteesta tullaan varmasti luottamuselimissä jatkossa keskustelemaan.

Seurakuntien ohjausryhmät kokoontuvat tällä viikolla yhdessä viimeistelemään liitossopimuksen, joka käsitellään Uudenkaupungin kirkkoneuvostossa 19.4.

Lopulliset päätökset tekevät seurakuntien kirkkovaltuustot, Vehmaalla valtuusto kokoontuu 27.4., Uudessakaupungissa seuraavana päivänä. Jos kumpikin valtuusto hyväksyy liitoksen, se menee vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitos voi astua voimaan vuoden 2023 alussa. Ensi syksynä käydään myös seurakuntavaalit ja jo niissä on mahdollista, että Vehmaalla äänestetään Uudenkaupungin seurakunnan äänestysalueena.

Jussi Arola