Valmet Automotiven alueen asemakaavamuutos etenee

0

Valmet Automotive on hakenut kaupungilta muutosta asemakaavaan omistamansa kiinteistön kohdalla. Asemakaavan muutokseen liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä viime keväänä.

Määräaikaan mennessä suunnitelmista jätettiin yksi kirjallinen mielipide, jossa kiinnitettiin huomiota tehtaan laajenemisen ja uuden Raumantien suuntaan tulevan liittymän aiheuttaman melun lisääntymiseen. Melua syntyy tontin länsireunassa olevalta koeajoradalta, joka siirtyy asemakaavan toteutumisen jälkeen toisaalle. Nykytilanteesta kuitenkin teetetään meluselvitys.

Kaupunkisuunnittelu on laajentanut asemakaavoitettavaa aluetta ottamalla mukaan nykyisten asemakaavoitettujen alueiden keskellä olevan Raumantien alueen mukaan kaavaan.

Tontin kaavamääräyksissä on huomioitu myös nesteytetyn maakaasun varaston ja höyrytyslaitteiston rakentaminen. Kaavaprosessiin liittyy myös tilusvaihtosopimus kiinteistöjen välisen rajan muuttamisesta.

Kaupunki osoittaa Valmet Automotiven tontille uuden liittymän Raumantieltä ja samalla Raumantien suuntaista tontin istutettavaa osaa kavennetaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi pysäköintialueen rakentamisen tehtaan itäpuolelle.

Valmet Automotive hakee kaavamuutosta, jotta tehdasrakennuksia olisi mahdollista laajentaa yrityksen tontilla Raumantien suuntaan. Lisäksi tutkitaan liikenneyhteyksien toimivuutta tontilta Raumantien suuntaan.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että se asettaa kaavaluonnoksen virallisesti nähtäville ja pyytää viranomaisilta lausunnot.