Asukkaiden ääni kuuluviin–Hyvinvointialueelle valitaan neljä vaikuttamistoimielintä

0

Hyvinvointialueelle perustetaan neljä vaikuttamistoimielintä, joiden kautta alueen asukkaat voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Vaikuttamistoimielimet aloittavat työnsä 1.1.2023. Aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13. toukokuuta.

Perustettavat vaikuttamistoimielimet ovat: nuorisovaltuusto sekä vanhus-, vammais- ja monikulttuurisuusneuvosto. Käytännössä vaikuttamistoimielimet voivat osallistua hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, jotka koskevat lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön, vammaisten henkilöiden, maahanmuuttajien ja vieraskielisten henkilöiden palveluita.

Vaikuttamistoimielimet tuovat kuuluville kuntien asukkaiden äänen. Varsinais-Suomen kuntiin lähetetään tällä viikolla nimeämispyyntö. Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja varajäsenet pyydetään nimeämään lokakuun puoliväliin mennessä vastaavista kunnallisista vaikuttamistoimielimistä. Lisäksi alueen kunnat valitsevat jäsenet Varsinais-Suomen hyvinvointialueen monikulttuurisuusneuvostoon.

Vaikuttamistoimielimillä on tärkeä rooli hyvinvointialueen demokratiassa. Osallisuuden yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta palvelujärjestelmän ja palveluiden laadun kehittämisessä.