Hoitajapulaa useassa yksikössä– Hoitoon pääsy heikentynyt rajusti sairaanhoitopiirissä

0
Akuutit sairastapaukset kyetään hoitamaan normaalisti.

Hoitoon pääsy on heikentynyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kevään aikana merkittävästi. Tilanteeseen on monta syytä:

– Olemme valitettavasti tilanteessa, että hoitotakuu ei kaikin osin enää toteudu. Koronapandemia, heti sen jälkeen ajoittuneet työtaistelutoimet sekä alan pitkän jatkuneen henkilöstöpulan yhteisvaikutuksena hoitoon pääsy on heikentynyt poikkeuksellisen vaikeaksi. Suurin syy ongelmiin on siinä, että potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja, sanoo sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen.

Erikoissairaanhoidon palveluita ei ole täysin pystytty lakon jäljiltä palauttamaan normaalitasolle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat voimassa edelleen. Hoitovelka kasvaa, ja kaikkia potilaita ei tällä hetkellä pystytä hoitamaan sairaanhoitopiirin edellyttämällä tavalla.

Potilaille ei pystytä osoittamaan riittävästi jatkohoitopaikkoja. Päivittäin useita kymmeniä potilaita odottaa jatkohoitopaikkaa. Tilanne on erilainen Tyksin eri toimialueilla ja eri yksiköissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus sai asiasta ajankohtaiskatsauksen aiheesta tiistaina. Varsinaiset hoitojonoja osoittavat tunnusluvut näkyvät tilastoissa viiveellä, mutta kehityssuunta on valitettavan selvä.

Hoitoalan kevään työtaistelun aikana sairaanhoitopiirissä on peruttu kaikkiaan noin 900 toimenpidettä. Peruuntuneista toimenpiteistä osalle on jo pystytty löytämään uusi aika. Eniten peruutuksia tehtiin silmäkirurgiassa, gastroenterologiassa sekä ortopediassa ja traumatologiassa. Polikliinisessä hoidossa suurimmat ongelmat ovat psykiatriassa.

– Huolimatta vallitsevasta tilanteesta haluan korostaa sitä, että henkilökuntamme tekee erinomaista työtä. Teemme päivittäin lukuisia vaativia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja potilaittemme antama palaute Tyksissä saamastaan hoidosta on pääosin positiivista, sanoo Virolainen.

Henkilöstöpula on huolestuttava. Vaikka tilanne on koronankin vuoksi ollut haastava jo pitkään, on henkilöstövaje kesää kohti mentäessä vaikeutunut. Henkilöstön poissaolot ja irtisanoutuneiden määrä ovat kevään aikana lisääntyneet.

Kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa. Kesäksi ei ole saatu riittävästi sijaisia, ja vajeen ennakoidaan vaikeutuvan entisestään kesälomakaudella. Tällä hetkellä arvio on, että jopa kolmannes tai puolet tarvittavista sijaisista puuttuu. Lisäksi jo sovittuja sijaisuuksia on peruttu. Tästä syystä kesän toimintaa joudutaan Tyksissä ajamaan alas normaalia enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiireettömän hoidon jonot kasvavat entisestään. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan.

– Henkilöstö on venynyt erittäin paljon. Väki ei kuitenkaan riitä, työntekijöistä on krooninen pula koko hoitoketjussa ja erikoissairaanhoidossa kannamme kuormaa myös siitä. Henkilöstö on väsynyt, Virolainen sanoo.

Henkilöstövaje heijastuu erikoissairaanhoidon toimintaan myös niin, että potilaita hakeutuu hoitoon tavallista vähemmän.

– Meillä näkyy samaa ilmiötä kuin koronan ensimmäisinä kuukausina: erikoissairaanhoitoa tarvitsevat eivät hakeudu hoitoon, vaikka tarve olisi. Esimerkiksi monia syöpätutkimuksia on tehty normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että monet potilaat sairastavat vakavaa sairautta tietämättä sitä. Sovittuja tutkimuksia ja käyntejä ei saisi jättää käyttämättä, Virolainen korostaa.