Kalantiin tulossa tuuli- ja aurinkovoimala– Merilän Tila hakee lupaa pääasiassa omaa sähköntuotantoa varten

0

Kalannin Vahteruksen kylässä sijaitseva Merilän Tila Oy hakee kaupungilta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa 64 metrin tuulivoimalan ja aurinkovoimalan rakentamiseksi.

Lupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat olleet huhtikuussa nähtävillä kaupungin rakennusvalvonnassa ja niistä ei tullut huomautuksia tai muistutuksia.

Merilän Tila Oy kasvattaa pääasiassa kukkakaaleja. Yrityksen hakemuksen mukaan rakennuslupaa haetaan maatilalle rakennettavalle hybridisähköntuotantolaitokselle. Tuulivoimala on nimellisteholtaan 250 kilowattia ja aurinkovoimala 20 kilowattia. Hakemuksen mukaan napakorkeus on 50 metriä ja lavan pituus 14,5 metriä. Tuulivoimala on tarkoitus rakentaa pääasiassa tilan omaa sähköntuotantoa varten. Tuulivoimalalla on meluvaikutuksia.

Kaupunki on pyytänyt hankkeesta lausunnot Ely-keskukselta, pelastusviranomaisilta ja puolustusvoimilta. Ely-keskus totesi, että tuulivoima ei ole pysyvä rakennelma, joten kaupungin tulisi harkita, myöntääkö se luvan määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana. Myös paikallisen verkkoyhtiön kanssa on neuvoteltava sähköverkkoon liittymisestä.

Pelastuslaitos puoltaa rakennuslupaa ehdollisena, koska tuulivoimahankkeessa on huomioitava onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Puolustusvoimilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus katsoi, että kyseessä on pientuulivoimalaan rinnastettava hanke ja kaupunginvaltuuston aiempi päätös ei rajoita sen lupakäsittelyä. Valtuusto päätti 2015, että Uudenkaupungin alueelle ei rakenneta tuulivoimaloita alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta ja loma-asutuksesta. Kiinteistökohtaiset pienvoimalat kuitenkin sallitaan rakennusjärjestyksen mukaan.