Kimpsu ja äiti kiittävät neuvolapalveluista – Ugin äitiys- ja lastenneuvoloille hyvää palautetta asiakaskyselystä

0
Kahden kuukauden ikäinen "Kimpusu"-vauva on äitinsä Anniina Isomäen kanssa sangen tyytyväinen saamiinsa neuvolapalveluihin.

Kahden kuukauden ikäinen ”Kimpsu” lopettaa juuri maitotankkauksensa. Pojan olo on tällä hetkellä unelias ja rauhallinen. Hän on äitinsä Anniina Isomäen kanssa käymässä lastennevuolassa ja äiti on hyvin tyytyväinen kaupungilta saamiinsa lastenneuvolapalveluihin.

– Olen saanut äitiys- ja lastenneuvoloista Uudessakaupungissa oikein hyvää palvelua. Ei ole valittamista, vaan palvelu on ollut hyvin toimivaa sekä minulle että lapselle, Isomäki kertoo.

”Kimpsulle” annetaan virallinen nimi tänään lauantaina. Äiti kertoo, että pienokaisella on tällä hetkellä kaikki oikein hyvin, vaikka alku olikin rankkaa.

– Kimpsu aloitti elämänsä teho-osastolla, jonka jälkeen kotiuduimme pienen jalkakipsin kanssa. Kotiuduimme hyvin ja tutustuimme erikoiseen esikoiseen. Ensi viikolla kipsi vaihtuu tankokenkiin, koska Kimpsulla oli syntyessään kampurajalka, Isomäki lisää.

Kimpsu ja Isomäki eivät ole ainoita, jotka ovat tyytyväisiä saamiinsa paikallisiin neuvolapalveluihin. Uudenkaupungin äitiys- ja lastenneuvola on nimittäin pärjännyt hyvin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa.

Asteikolla 1–5 Uusikaupunki sai keskiarvosanakseen 4,7. Tuloksiin on tyytyväinen myös ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluyksikön esihenkilö Taru Elo.

– Osallistuimme neljättä kertaa THL:n toteuttamaan kyselyyn. Vastaajia Uudenkaupungin alueelta oli kolmisenkymmentä ja kaikki tuntuivat olevan kovin tyytyväisiä saamiinsa neuvolapalveluihin. Se lämmittää mieltä esihenkilönä, mutta varmasti myös terveydenhoitajien näkökulmasta, Elo sanoo.

Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2018 ja Uudenkaupungin jo ennestään laadukkaiksi koettujen palveluiden tulokset ovat parantuneet vielä lisää neljässä vuodessa. Esimerkiksi yhteydensaannin helppous ja palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa saivat vielä paremman arvosanan kuin aiemmin.

– Henkilökunnan osaaminen ja asiantuntemuksen taso kasvoivat. Myös asiakkaiden saama kohtelu keräsi kiitosta. Tulokset olivat meillä ennestäänkin hyviä, mutta olemme satsanneet asiakkaiden kohtaamiseen ja hoitosuhteiden jatkuvuuteen. Näistä saimme lisäkiitosta, Elo summaa.

Elon mukaan neuvoloissa on tärkeää, että vanhemmuuden haasteista saa puhua jo aiemmista tapaamisista tutuksi tulleelle hoitajalle. Elon mukaan kaupungin neuvoloissa on hyvä työyhteisö ja tekemisen meininki. Suurin kiitos saavutetuista tuloksista kuuluukin työntekijöille.

– He tekevät työtään sydämellä ja paneutuen. Henkilökunnassamme on hyvin pieni vaihtuvuus ja meillä viihdytään. Haasteellinen korona-aika ei ole heikentänyt palvelun laatua, vaikka työmäärä on moninkertaistunut, Elo korostaa.

Uudenkaupungin saamat vastaukset ovat samalla tasolla kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin, mutta vastaukset olivat paremmat kuin esimerkiksi Laitilassa.

– Tämän voi selittää esimerkiksi se, että olemme pidemmällä sähköisten palveluiden tarjonnassa kuin monessa muussa kunnassa. Uudessakaupungissa on takaisinsoittojärjestelmän lisäksi käytössä sähköinen ajanvaraus, neuvola-chat sekä sähköinen äitiysneuvolakortti viestintäkanavineen, Elo listaa.

Vaikka nyt saadut kyselyn tulokset olivatkin Elon mukaan loistavia, voisi seuraava kehittämisen paikka olla asiakkaiden osallistamisessa.

– Me toki mietimme järkeviä paikkoja esimerkiksi vaunujen jättämiselle, mutta tällaisessa asiassa olisi hyvä kuulla myös käyttäjiä. Asiakasraadin käyttöönottoa olisi syytä harkita, Elo lisää.

Fakta

Neuvoloiden asiakaspalautekysely

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) teki marras–joulukuussa asiakaspalautekyselyn.
Tulokset julkaistiin huhti–toukokuun vaihteessa.
Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa palvelun laatua, tiedonsaantia, henkilökunnan osaamista ja tiloja.
Neuvoloiden käyttäjät saivat pisteyttää saamansa palvelun asteikolla 0–5.
Uudenkaupungin neuvoloiden saamat vastaukset olivat kaikki yli nelosen arvoisia.
Uusikaupunki vastaa myös Vehmaan, Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan lastenneuvolatoiminnasta.
Lähde: THL