Kirjasto

0

Ennemuino, ikä mä ensmäsen kirjan lainasi, niin kirjasto sanotti lainastoks. Se ol Seikowin kolu (se oikkia Seikowin koulu) yhres huanes, ja sitä hoit Sandbäcki frou. Sen takan olevas huanes ol ruattalainen koulu. Mäkin käve stä kappala aikka, sillo opettajan ol Pihlström.

Täsä o viime aikoin aika taval funteerattu nykysen kirjaston kohtalo. Ihmiste miälest vanh lyseo o valla luannikas paik, mutt kui mahta olla virkamiäste? Rakennus o ollu remontis vaik kuin kaua ja kaupunk maksa vuakra nykysest kirjastost.

Kaupunki stratekias yks moment o avoimuus. Ollek unhottun, kotei mittän tiatto tul kirjaston kohtalost. Ei ol ihme, ett kaupunkil peljätä, ett koko laitos siirretä Sihy halttu. Muino järjestetti oikke nimitten keräys sen pualest, ett kirjasto säily entises rakennuksessas. En muist kui pali nimei siihe listahan tul, mutt paljon kuitenki. Eiköst ny tämänki asia ettehen tarvittis jo tehr jotta taik eres kertto mitä kaupunk meina.

Rahameno on kyll ollu ja tule olemaha. Stä on piisan terveyskeskukse ain vaan kasvavaha putjettihi ja Sihy viä varmaste yli sata miljona, mutt kyll tarvittis hiukan piisat kirjastolki. Ain vaa, ikä kaupunk valitte johonkki urakoitsija, nii ei kaua men ennenko lisälaskutust ruppe tulema.

Eiköst ne tarjoukse olekka sitovi, taik ei kaupunki virkamiähe ol osan tehr semst tarjouspyynttö, ett hint pysysis annetuis raameis? Ja olen kyll stäki miält, ett Alisenkarun korjattu pätk on tavallisen kalju näköne ja soveltu äärettömä huonoste puukaupunki imakoho. Olsit ny eres säästän ne puu.

Tämssi ihmettele vanhentunus päässäs

Yks flik