Korona-aika ollut lapsille rankkaa

0

Opettajilla ja terveys- ja sosiaalialan ammattilaisilla on ollut korona-aikana huolta lapsista ja nuorista. On pelätty, miten korona-ajan etäopetus ja harrastusten rajoittaminen vaikuttaa kouluikäisiin. Kouluterveyskysely ja Move 2021 -testit paljastavat, että ammattilaisten huoli on ollut aiheellinen. Huonosti voivien lasten ja nuorten osuus on kasvanut.

Lasten ja nuorten moniammatillisen yhteistyön ohjausryhmä sai viime viikolla tiivistelmän kouluterveyskyselystä ja Move-tuloksista. Kouluterveyskyselyyn vastasi Uudessakaupungissa 267 alakoululaista, 248 yläkoululaista, 119 lukiolaista ja 90 ammattikoululaista. Alakoululaisten vastauksista ilmeni, että yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus on kasvanut 3,9 prosentista 4,6 prosenttiin. Myös yläkoululaisten vastauksissa yksinäisyys oli yleisempää. Silti niitä, joilla ei ole yhtään kaveria, on nyt vähemmän. Tuloksen voi tulkita niin, että lapsilla ja nuorilla on kavereita, mutta heitä ei ole voinut tavata korona-aikana normaalisti.

Huolestuttavampi tulos on yläkoululaisten ja lukiolaisten ahdistuneisuuden lisääntyminen. 8.–9.-luokkalaisista koki itsensä ahdistuneeksi 35 prosenttia, lukiolaisista peräti 40 prosenttia. Ilmiö koskettaa erityisesti tyttöjä. Ahdistuneisuus voi liittyä korona-aikaan, mutta myös pysyvämpiin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen. Nuorisobarometri nimittäin kertoo, että nuoret ovat kiinnostuneita ympäristöasioista, mutta ilmastonmuutos herättää riittämättömyyden ja surun tunnetta.

Myös lasten ja nuorten fyysinen kunto on heikentynyt korona-aikana. Tähän on jo ratkaisu. Harrastamisen Suomen malli liikuttaa isoja joukkoa lapsia ja nuoria myös Uudessakaupungissa. Kolmasosa heistä on sellaisia, jotka eivät ole harrastaneet mitään aiemmin. Yksi suosituimmista lajeista on parkour, joka varmasti parantaa fyysistä kuntoa.

Teija Uitto