Kulttuurille ja kylätoiminnalle jaettiin avustuksia liki 24 000 euroa

0

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kulttuuriavustuksiin ja kyläkeskusten kulttuuriavustuksiin 23 950 euroa. Avustushakemuksia tuli tällä kertaa 21 kappaletta ja niiden yhteissumma oli reilut 46 000 euroa. Kokonaan ilman avustusta jäi kaksi hakijaa.

Avustuksia myönnettäessä huomioitiin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen ja saavutettavuus sekä kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen.

Kyläkeskusten kulttuuriavustuksia jaettiin Pyhämaan matkailuyhdistykselle, Pyhämaan kotiseutuyhdistykselle, Lokalahti-seuralle, Pinipajun koulupiirin kyläyhdistykselle sekä Kalanti-seuralle. Kaikki olivat hakeneet tukea tapahtumajärjestelyistä koituviin kuluihin. Avustussummat vaihtelivat 700 – 1000 euron välillä.

Toiminta-avustuksia myönnettiin kuudelle eri toimijalle, teatteriryhmä Lentävälle Lokille, elokuvateatteri Kuvalalle, Uudenkaupungin kuvataideseuralle, Vakka-Suomen Taideyhdistykselle, Uudenkaupungin vanhat talot ry:lle sekä nuorisopuhallinyhtye One toimintaan. Suurimman avustussumman, 5600 euroa, sai Kuvalan toimintaa pyörittävä Kuva-Tähti Oy elokuvateatterin toiminnan ylläpitämiseen ja tekniikan uusimiseen. Muut avustussummat liikkuivat 800 euron ja 2000 euron välillä.

Kohdeavustushakemuksia tuli kaikkiaan kymmenen ja näistä kahdelle ei myönnetty lainkaan tukea. Peräti kolme eri henkilöä / yhtyettä haki ja sai avustusta albumin tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Suurimman avustussumman eli 2000 euroa sai Asunto Oy Haikara julkisen taideteoksen teettämiseen rakennukseen.

Nukketeatteri Piironginlaatikko sai 1800 euroa nukketeatterikiertueen toteuttamiseen Uudenkaupungin päiväkodeissa. Muut kohdeavustusta saaneet hakijat saivat kukin 500 euroa.