Päiväkodin vanha leikkipiha korjataan turvallisemmaksi

0
Merilinnun päiväkodin vanha leikkipiha kunnostetaan turvallisempaan ja siistimpään kuntoon.

Merilinnun päiväkoti ja viereinen liikekiinteistö purettiin Santtiossa jo vuosia sitten. Päiväkodin pihamaa jäi kuitenkin suurelta osin koskematta, myös lähes kaikki leikkivälineet jäivät paikoilleen. Alueella asuvat lapset leikkivätkin mielellään päiväkodin vanhalla pihamaalla, mutta leikkipaikka ei nykykunnossa ole se kaikkein turvallisin.

–- Kyseiselle alueelle on tulossa uusi kaava ja olemme odottaneet mitä mahdollisuuksia kaava meille antaa. Ratkaisematta on, mihin kohtaan leikkipuisto kaavassa sijoittuu ja onko samalla tarkoituksen mukaista rakentaa myös muita ikäryhmiä palvelevia viher- tai pelialueita, kertoi Uudenkaupungin kaupunginpuutarhuri Saija Peltola.

Kaavan valmistelu on kuitenkin venynyt ja Merilinnun päiväkodin vanhalle pihamaalle on nyt tehtävä jotain.

– Tässä on kyse lasten turvallisuudesta. Suuria summia alueen kunnostukseen ei kannata käyttää ennen kuin kaava on valmis, mutta kuitenkin niin paljon, että lasten leikit voivat jatkua kyseisellä alueella turvallisesti, korosti Peltola.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kaikki leikkivälineet käydään läpi ja tutkitaan niiden kunto. Huonokuntoiset viedään pois ja muiden turvallisuutta parannetaan esimerkiksi lisäämällä turvahiekkaa leikkivälineiden ympärille.

– Katsotaan voimmeko tuoda alueelle myös uusia pelivälineitä joista olisi iloa vähän vanhemmille, pohti Peltola.

Samaan aikaan on alkamassa Salmen alueella olevan leikkipuiston peruskorjauksen suunnittelu.

– Parhaillaan pohdimme sitä, miten voisimme osallistaa alueen asukkaat leikkipuiston suunnitteluun. Kilpailutuslainsäädäntö asettaa tässä kohtaa valitettavasti yllättäviä ehtoja, eli emme voi pyytää asukkaita valitsemaan parasta esimerkiksi kahden eri valmistajan keinun väliltä.

– Mutta mukava olisi vaikka kuulla ehdotuksia puiston teemasta. Olemme viime vuosina kunnostaneet leikkipuistoja niin että niillä jokaisella on joku oma, lapsille sopiva teema, kuten vaikka Pietolan Dinopuisto. Olisikin mukava kuulla mikä teema olisi Salmen alueella asuvien lasten mieleen, lisäsi Saija Peltola.