Seurakunnalta ylijäämäinen tilinpäätös– Jäsenmäärän ennustetaan laskevan yhä

0
Uuden kirkon katon ja tiiliverhoilun kuntoa tarkkaillaan. Edessä voi olla suurempi korjausurakka.

Uudenkaupungin seurakunnan viime vuoden tilikausi näyttää positiivista tulosta. Tulos oli 260 103,58 euroa ylijäämäinen. Tulokseen on vaikuttanut kertaluontoisina erinä Kalannin kahden tontin myyntituotto, joista seurakunta sai yhteensä 14 117 euroa.

– Korona on helpottanut seurakunnan taloutta viimeisen parin vuoden aikana, koska toiminnan järjestämisestä ei ole tullut niin paljon kuluja. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa ja taloudellinen asema on kohentunut, Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikkö Henrik Mäkilä kertoo.

Seurakunnan toimintakulut olivat noin 2,68 miljoonaa euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta runsaat 132 000 euroa. Henkilöstökulut pienenivät edellisvuoteen verrattuna yli 251 000 euroa. Uudenkaupungin seurakunnassa työskenteli viime vuoden lopulla yhteensä 36 työntekijää, joista vakituisessa palvelusuhteessa oli 28 ja kaksi osa-aikaista. Neljä työntekijää oli virkavapaalla. Määräaikaisissa työsuhteissa oli kahdeksan henkilöä.

– Täyttämättä jätetyt virkavapaan sijaisuudet olivat isoin yksittäinen tekijä siihen, että seurakunnan talous oli näinkin hyvä. Säästimme palkkakuluissa reilut 120 000 euroa, hän lisää.

Mäkilä huomauttaa, että seurakunnan talouden suunta heikkenee vähenevän jäsenmäärän takia lähivuosina. Viime vuonna jäsenmäärä laski 1,7 prosenttia eli 194 hengellä. Jotta seurakunnan talous pysyisi hyvänä, on sen etsittävä uusia keinoja toiminnan tehostamiseen ja säästöihin.

– Uudessakaupungissa on vuonna 2020 käyty yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden kanssa ja seurakunta on viime vuosina myynyt pois useita kiinteistöjään. Säästöihin on käytetty kaikkia muita keinoja, paitsi veronkorotusta. Kirkollisveroprosentti on ollut jo pidempään 1,50, mutta tulevaisuutta en osaa ennustaa, Mäkilä lisää.

Seurakunnan toimintatuotot olivat viime vuonna hieman yli 341 000 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta runsaat 50 000 euroa.

– Maksutuotoissa suurin aleneminen oli virkatodistustuotoissa, sillä virkatodistusten tekeminen siirtyi vuoden alusta Porin aluekeskusrekisteriin, tilinpäätöksessä todetaan.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat viime vuonna yli 683 000 euroa ja tilikauden lopussa ne olivat yli 8,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on 12,3 miljoonaa euroa.

– Uudenkaupungin seurakunnan omavaraisuusaste on korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa ja suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen. Myös rahoitusvarallisuutta on kertynyt, Mäkilä sanoo.

Uudenkaupungin seurakunnan suurimmat tulevaisuuden investoinnit liittyvät Mäkilän mukaan tavalla tai toisella kiinteistöihin. Seurakuntakeskuksessa alkaa pian putkiremontti, mutta se ei tuo budjettiin väistötilapaineita.

– Remontti osuu kesään, joten moni työntekijä on lomalla. Urakan toteutus on sovittu niin, että henkilökunnan on kuitenkin mahdollista työskennellä talossa, Mäkilä kertoo.

Seurakuntakeskuksen kuntoa ja remonttitarvetta on tarkasteltava parin vuoden päästä tarkemmin. Siinä vaiheessa Uudenkaupungin kaupungin kanssa solmittu vuokrasopimus koulun väistötiloina toimimisesta päättyy.

– Edessä on peruskorjauksen mietintä. Kyseessä on 35 vuotta vanha rakennus, jossa ei ole tehty missään vaiheessa suurempaa remonttia. Myös kirkkojen kunnosta on huolehdittava. Tällä hetkellä haasteena on esimerkiksi Uuden kirkon katon ja tiilimuurauksen kunto, Mäkilä summaa.

Fakta
Seurakunnan avainlukuja vuodelta 2021

Kastettuja 71.
Avioliittoon vihittyjä 16.
Avioliittoon siunattuja 3.
Kuolleita 168.
Liittyneitä 44.
Eronneita 143.
Muuttoliike 5.
Jäsenmuutos yhteensä -194.
Jäseniä vuoden lopulla 11 148.
Lähde: Uudenkaupungin seurakunta