Turvallisuus on tärkeä veto- ja pitovoimatekijä

0

Kuntaliiton seutukaupunkiverkosto toteutti nyt toisen kerran seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen. Edellinen tehtiin kolme vuotta sitten ja yleisesti ottaen tulokset kertovat sen, että seutukaupunkien imago ja vetovoima on parantunut. Muutokset eivät tosin ole kovin suuria, mutta suunta on ihan oikea.

Ei niinkään yllättävästi, vähiten vetovoimaisina seutukaupunkeja pidettiin suurten kaupunkien asukkaiden keskuudessa. Toisaalta juuri tässä ryhmässä suhteellinen muutos positiiviseen suuntaan on ollut suurinta.

Verrattuna kolmen vuoden takaiseen, lähes kolmannes enemmän piti seutukaupunkien imagoa melko tai erittäin positiivisena. Vastaavasti seutukaupunkien imagoa negatiivisena pitävien vastaajien osuus oli merkittävästi vähentynyt.

Isoin ongelma edelleen on se, että seutukaupunkeja ei tunneta kovin hyvin. Tunnettuus taas selvityksen perusteella vaikuttaa suoraan imagoon. Tässäkin mielessä kaupungin koolla on merkitystä. Parhaiten tunnettujen seutukaupunkien ryhmä koostuu suurimmaksi osaksi yli 20 000 asukkaan kaupungeista, kun taas matalimman arvion saaneet kaupungit koostuivat lähes yksistään tätä pienemmistä kaupungeista.

Uudenkaupungin muuttovetovoima on asukaslukuun suhteutettuna kaikista seutukaupungeista suurinta. Eniten uusia asukkaita saamme Turusta, Laitilasta, Raumalta, Helsingistä ja Tampereelta. Toisaalta juuri suurille yliopistokaupungeille, erityisesti Turulle, me häviämme muuttoliikkeessä lähinnä opiskelemaan lähtevien nuorten vuoksi.

Mielenkiintoista on, että kyselyn tulosten perusteella suurten kaupunkien asukkaiden joukosta muuttovalmiutta Uuteenkaupunkiin löytyy yhtä paljon yli 55-vuotiaiden, kuin alle 25-vuotiaiden osalta. Näillä ryhmillä valmius muuttamiseen on myös suurinta, kun taas 25–54-vuotiaat perheelliset suhtautuvat luonnollisista syistä muuttamiseen nihkeimmin.

Tulos joka tapauksessa kertoo sen, että pienenä kaupunkina onnistumme näyttämään mielenkiintoiselta vaihtoehdolta myös nuorten aikuisten mielestä. Tämä siitä huolimatta, että suuren kaupungin elämänmeno varmasti lähtökohtaisesti on tälle ryhmälle usein se ykkösvaihtoehto.

Yli 25-vuotiaiden, suurissa kaupungeissa asuvien henkilöiden näkemyksissä Uudenkaupungin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä korostuu selkeästi yksi asia ylitse muiden, ja se on turvallisuus. Tämä on helppo ymmärtää, kun ajattelee millaisen arkiympäristön pieni kaupunki voi etenkin lapsiperheelle tarjota.

Lasten elinympäristön ja esimerkiksi koulu- ja harrastusmatkojen turvallisuus on asia joka aina askarruttaa ketä tahansa vanhempaa ja josta jossain päin maailmaa ollaan valmiit jopa erikseen maksamaan.

Vaikka muuttaminen ei turvallisuudenkaan perässä ole perheellisille helppoa, niin pitovoimatekijänä se on ehdoton. Monimuotoisempia palveluja ja elämyksiä voi sitten erikseen hakea suuremmista kaupungeista. Ja kun saamme paikallisjunan kulkemaan Uudenkaupungin ja Turun välillä, niin tämäkin on entistä helpompaa, ekologisempaa ja myös turvallisempaa.

Jarkko Heinonen

Uudenkaupungin

elinkeinojohtaja