Työttömien työnhakijoiden määrä laskussa – Vakka-Suomessa eniten työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja Uudessakaupungissa

0
Varsinais-Suomessa on yhä eniten töitä tarjolla hoiva-alalla.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 20 400 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuussa työttömien määrä laski 1 300 hengellä.

Vakka-Suomen alueella oli maaliskuussa 957 työtöntä työnhakijaa ja avoimia työpaikkoja oli 990. Kustavissa työttömiä työnhakijoita oli 35 ja avoimia työpaikkoja oli 70. Laitilassa vastaavat luvut olivat 287 ja 384, Pyhärannassa 61 ja 16, Taivassalossa 52 ja 32, Vehmaalla 63 ja 16 sekä Uudessakaupungissa työttömiä oli 458 ja avoimia työpaikkoja 472.

Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt Varsinais-Suomessa 5 900 henkilöllä (23 prosenttia) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (24 prosenttia). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 700 (59 prosenttia) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,9 prosenttia eli 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,5 prosenttia).

Maaliskuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,4 prosenttia). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,3 prosenttia).

Eniten työttömien määrä on laskenut alle 25-vuotiaiden ryhmässä. Työttömyys on alempi kaikissa ammattiryhmissä viime vuoteen verrattuna, mutta yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu jatkui.

Maaliskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 11 400 kappaletta eli 63 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja avautui 33 700 kappaletta eli 15 600 (86 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Töitä oli tarjolla eniten hoitosektorilla, teollisuudessa sekä hotelli- ja ravintola-alalla.

Huhtikuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä laskee normaalivuosina maaliskuuhun verrattuna, vaikka Ukrainassa käytävä sota saattaa heittää oman varjonsa tähän kehitykseen.