Uki vahvoilla sote-keskuksen paikaksi – Alueemme sote-keskus vastaisi yhdeksän kunnan palveluista

0
Lähisairaalan sijainti vahvistaa Uudenkaupungin asemaa tulevalla hyvinvointialueella.

Aluehallitukselle esiteltiin viime viikolla virkamiesten valmistelema ensimmäinen hahmotelma sote-keskuksista. Hyvinvointialueelle perustettaisiin kaikkiaan kahdeksan sote-keskusta. Yksi näistä vastaisi Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun hallinnosta. Sote-keskuksen alueella olisi useita palvelupisteitä.

Uudenkaupungin Sanomat ja Laitilan Sanomat kysyi sähköpostikyselyllä levikkialueittensa aluevaltuutetuilta, olisiko virkamiesten esitys heistä toimiva. Kaikki aluevaltuutetut pitävät esitystä hyvänä ratkaisuna. He pitävät myös selvänä, että sote-keskus sijoittuisi Uuteenkaupunkiin.

–  Tällainen vakkasuomalainen alue, Vakka-sote, olisi luonnollinen ja selkeä hallinnon alue, aluevaltuutettu ja aluehallituksen konsernijaoston jäsen Mauri Kontu (kesk.) sanoo.

Samaa mieltä on myös aluevaltuutettu Heli-Päivikki Laurén (sd.).

– Noin 53 000 asukkaan alueen koko on erittäin hyvä. U-sote, Akseli ja Laitila ovat sote-palveluiltaan hyvin samankaltaisia: edistyksellisiä, uudistusmyönteisiä ja rakentavia.

Laurén huomauttaa, että jo nyt Laitilasta ja perusturvakuntayhtymä Akselin alueelta, eli Mynämäestä, Nousiaisista ja Maskusta tulee potilaita Uuteenkaupunkiin erikoissairaanhoitoon.

– U-sote ja Laitila ovat jo lähteneet tekemään yhteistyötä myös esimerkiksi diabeteskeskuksen rakentamisessa, hän kehuu.

Myös Janne Sjölund (sd.) liputtaa yhdeksän kunnan palveluista vastaavan sote-keskuksen puolesta.

– Alue on riittävän suuri monipuolisten seudullisten palveluiden järjestämiseen, mutta riittävän pieni toimintojen kehittämiseksi paikallisessa ohjauksessa alueen tarpeet huomioiden. Uudessakaupungissa on kehitetty paljon perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja saatu aikaiseksi toimivia käytäntöjä, jotka luovat hyvän pohjan tulevaan.

Laitilan aluevaltuutettu Tanja Raisto-Elo (kesk.) sanoo, että sote-keskuksen syntyminen lähisairaalan ympärille vaikuttaa hyvin loogiselta ratkaisulta.

–  Uskon, että Laitilan hyvät peruspalvelut integroituvat hyvin tähän sote-keskukseen. Kooltaan reilu 50 000 asukkaan sote-keskus on riittävä.

– Uusikaupunki ja Laitila ovat jo pitkään hakeneet yhteistä sotea, mutta aina tämä on syystä tai toisesta kaatunut tai ainakaan ei ole edennyt valmisteluun. Nyt tämä tulee korjattua puolivahingossa.

Mauri Kontu kertoo, että alustavasti on jo puhuttu, että Uusikaupunki olisi luonnollinen ”Vakka-soten” keskuspaikka aluesairaala-painotuksella. Kontu korostaa, että sote-keskuksen alueella on kuitenkin huolehdittava palvelujen saatavuudesta koko alueella.

– Uskon, että palvelurakenne kehittyy ja tehostuu nykyisestä, mutta se ei tapahdu hetkessä.

Myös Laurén korostaa tasavertaisia ja laatuisia palveluita kaikille alueen asukkaille.

– Synergiaetua löytyy varmasti esimerkiksi sosiaalityössä ja lastensuojelussa – erityisesti sellaisissa palveluissa, joihin henkilökunnan saatavuus on ollut ongelmallista.

Raisto-Elo toteaa, että U-sote on tehnyt merkittäviä sote-palveluiden kehittämistoimintoja, esimerkiksi perustamalla perhekeskuksen, kotisairaalan ja purkanut iäkkäiden laitoshoitoa.

Heli-Päivikki Laurén arvelee, että pyörillä kulkevia palveluita on lisättävä.

– Tästä hyvä esimerkki on magneettirekka, joka käy Uudessakaupungissa.

Aluevaltuusto tekee päätöksen sote-keskuksista tämän vuoden aikana.