Ukikyydin pilotille jatkoa

0

Ukikyyti on herättänyt ihmisissä monenlaisia ajatuksia ja olen itsekin käynyt aiheesta lukuisia keskusteluita. Hyvä niin, sillä tätähän tämä politiikka parhaimmillaan on, keskustelua ja ajatusten vaihtoa eri suuntiin ja eri tahojen kanssa.

Päätimme kaupunginhallituksessa ehdottaa Ukikyyti-kokeilun jatkoa eli hyödyntää tuon alkuperäisen pilotin kuuden kuukauden option, joka jo alun perinkin herätti kuntalaisissa monenlaisia tunteita, puolesta ja vastaan.

Itsessään kokeilukulttuuri ja uusien asioiden kokeileminen on enemmän kuin kannatettavaa ja tätä toivottavasti tulemme jatkossakin kaupungissa tekemään. Näiden kokeilujaksojen perimmäisenä tarkoituksena on kerätä dataa pysyvämpien ratkaisujen löytämiseksi.

Alkuperäinen Ukikyyti oli erinomainen kokeilu, ainakin suurimmalta osin. Pilottijakson aikana Ukikyydin olivat löytäneet noin 500 hengen joukko ja tästä joukosta huomattavasti pienempi osuus käytti palvelua säännöllisesti.

Ukikyydin kokeilujakso perustui erittäin käyttäjäystävälliseen sekä edulliseen palvelumalliin, jossa kyyti tilattiin tilaajan luokse ja se kuljetti tilaajan haluamaan paikkaan palvelualueen sisällä edulliseen 2 euron hintaan.

Ukikyydistä kerätyn palautteen perusteella, palvelua käyttäneet henkilöt olivat palveluun erittäin tyytyväisiä, mutta varsinaisesta joukkoliikenneratkaisusta, saatikka kustannustehokkaasta kaupungin tuottamasta palvelusta ei tässä alkuperäisessä mallissa voinut puhua. Tyytymättömyys palveluun, sen alkuperäiseen palvelumalliin sekä hinnoitteluun lienee tullutkin tämän vielä melko suppean käyttäjäryhmän ulkopuolelta, johon suurin osa kuntalaisista edelleen sijoittuu.

Samalla kun päätimme ehdottaa Ukikyydin pilotille jatkoa, teimme muutosehdotuksen palvelun uudeksi hinnaksi 5 euroa/aikuiset, 2 euroa lapset, joka poikkesi hieman alun perin ehdotetusta 4 euroa/aikuinen, 2 euroa/eläkeläiset ja lapset. Meillä on jo kaupungissa toimiva kutsukyytipalvelu eläkeläisille, jonka omakustannehinta on 4 euroa, joten tarkoituksena ei ole suinkaan heikentää eläkeläisten nykyisiä palveluita.

Ukikyydin uuden ehdotetun hinnan vertaaminen Turun joukkoliikennepalvelu Fölin 4 euron hintaan tuntuu myös hieman erikoiselta tässä yhteydessä, sillä Fölin päivittäinen käyttöaste on moninkertainen verrattuna Ukikyydin koko pilottijakson käyttöasteeseen ja mm. tästä syystä nämä kaksi palvelua eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Tässä kohtaa lienee myös hyvä muistuttaa, että Ukikyydissä on edelleen kyse kokeilusta, jota nyt näillä muutosesityksessä ehdotetuilla kriteereillä tulemme jatkamaan ja keräämään alkuperäisen kuuden kuukauden pilotin aikana kerätyn datan päälle uutta käyttäjätietoa.

Tämän uuden ja laajemman tiedon avulla pystymme toivottavasti löytämään kaupunkiin mahdollisimman toimivan ja kustannusrakenteeltaan kestävän joukkoliikenneratkaisun, jonka pystyy ottamaan omakseen niin entistä suurempi käyttäjämäärä, paikalliset yrittäjät kuin kaupungin talouskin.

Laura Kontu

Kaupunginhallituksen jäsen