Valtuustoaloite: Kaupunkiorganisaatio ja hallintosääntö ajan tasalle

0

Rauno Aaltonen (kesk.) ja Jari Valkonen (ps.) tekivät maanantain kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa he peräänkuuluttivat kaupunkiorganisaation ja hallintosäännön kuntoonsaattamista.

– Vuoden vaihteessa kaupungin toiminnoista yli puolet siirtyy sote-alueelle. Nyt meidän on hiottava kaupunkiorganisaatio sopivan kokoiseksi ja tehokkaaksi hoitamaan jäljelle jääviä tehtäviä, he totesivat aloitteessaan.

Nyt heidän mukaansa onkin selvitettävä tarkkaan ja harkiten vaihtoehtojen kautta, kuinka Uudenkaupungin kaupunkiorganisaatiota kevennettäisiin jäljelle jäävien toimintojen tasolle siten, että se myös säilyisi tehokkaana kaupunkilaisten palveluiden tuottajana.

– Aikaa on jäljellä vain puoli vuotta ja tästäkin miinustetaan kesäaika, joten meillä on kiire niin organisaatiouudistuksen kuin hallintosäännönkin kanssa, miehet kirjoittivat aloitteessaan.

He esittävät kaupunkiorganisaation uudistusta valmistelevan luottamushenkilötoimikunnan perustamista sekä pikaista hallintosääntöuudistuksen valmistelun täytäntöönpanoa sekä hallitus- että valtuustotasolla.