Asukasbudjetointi käyttöön ehkä ensi vuonna – Rahoilla kehitettäisiin aluksi entisten liitoskuntien aluetta

0
Kaupunkilaiset ottivat siirrettävän skeittiradan niin innolla vastaan ,että vuokraamisen sijaan kaupunki päätti lopulta ostaa sellaisen. Nyt rata on kiertänyt jo useamman vuoden kaupungin eri taajamia. Tämä on yksi esimerkki hankinnasta, jonka aloite lähti kaupunkilaisilta.

Kaupungissa käynnistetään asukasbudjetoinnin kokeilu. Näin ainakin siinä tapauksessa, että kaupunginvaltuusto myöntää siihen määrärahan ensi vuoden talousarvioon. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus esittää asukasbudjetointiin määrärahaksi 65 000 euroa. Rahat käytettäisiin kehittämishankkeena Pyhämaan, Kalannin, Lokalahden ja vanhan maakunnan alueet kattavaan kokeiluun.

– Mikäli valtuusto myöntää asukasbudjetointiin määrärahat, niin ensimmäinen kokeilu tehdään vanhojen liitoskuntien alueelle. Viranhaltijat ovat kehitelleet asukasbudjetointia teemaluonteisesti, joten jos kokeilu seuraavina vuosina jatkuu, valitaan siihen uudet teemat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Löfstedt (kok.) selventää.

Keskustelu osallistavasta budjetoinnista tai asukasbudjetoinnista käynnistyi, kun valtuutettu Tarmo Kangas (kok.) teki siitä viime syksynä valtuustoaloitteen. Kangas ehdotti, että jo tämän vuoden talousarvioon olisi varattu osallistavaa budjetointia varten vähintään 50 000 euron määräraha, jonka käytöstä päättäisivät asukkaat suoraan nettiäänestyksen perusteella.

Kaupungin hallinto-, talous- ja ICT-palvelut valmistelivat aloitetta. Valmisteluryhmään kuuluivat muun muassa talousjohtaja Anne Takala , hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso sekä kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén .

Valmisteluryhmä totesi, että asukasbudjetti ottaisi kuntalaiset vahvemmin mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Se myös avartaisi kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja antaisi kuntalaisille valtaa vaikuttaa tätä koskeviin asioihin.

– Asukasbudjetointi tukee myös kaupungin strategian ajatusta taajamien kehittämisestä. Kuntalaiset myös pääsisivät entistä enemmän osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon, Löfstedt lisää.

Menetelmän ydinajatuksena on se, että kuntalaiset pääsisivät päättämään siitä, mihin jokin tietty määräraha kaupungin budjetista käytettäisiin. Budjettiin annetaan tyypillisesti jokin teemallinen kehys, esimerkiksi maantieteellinen tai väestöryhmittäinen rajaus.

– Nyt ehdotettu 65 000 euron summa olisi tarkoitus jakaa tasan entisten liitoskuntien kesken, joten jokaiselle alueelle tulisi jotakin, mitä kuntalaiset haluavat, Löfstedt korostaa.

Aloitteen valmisteluryhmän mukaan Uudessakaupungissa olisi perusteltua kokeilla asukasbudjetointia esimerkiksi aluekehittämisen näkökulmasta. Alueellisesti rajatun kokeilun toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja tuloksia on hyödynnettävä asukasbudjetoinnin jatkoa arvioitaessa.