Autonrakentajantien moduuleille vuoden jatkolupa

0

Rental Store Finland on vuokrannut Autonrakentajantien varrella olevia moduuleja majoituskäyttöön. Nyt yritys on pyytänyt kaupungilta, että sen omistaman kuuden majoitusrakennuksen lupaa jatkettaisiin poikkeusluvalla vielä yhdellä vuodella.

Hakijan alkuperäinen lupa on ollut voimassa viisi vuotta ja uutta lupaa on kaupunginhallituksen maaliskuisella päätöksellä jatkettu toukokuulle 2023 asti. Nyt myös kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta antoi vuokra-ajan jatkolle luvan.

Tilapäiset majoitusrakennukset on alun perin rakennettu Valmet Automotiven työtekijöitä varten, mutta nyt moduuleihin on majoitettu muun muassa ukrainalaisia.

Kaupunki ottaa kyseisen tontin tilapäisten majoitusrakennusten vuokra-ajan päätyttyä varikkokäyttöön ja siirtää Ketunkalliolla sijaitsevat toiminnot tontille.