Diabeteskeskus tuo yhteen alan osaamisen

0
Vakka-Suomen Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Jyri Chryssanthou testaamassa uutta hoitotarvikeautomaattia.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen tiloissa on aloittanut toimintansa Vakka-Suomen diabeteskeskus. Keskuksessa yhdistyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osaaminen ja palvelut.

– Keskuksen tavoitteena on tarjota saumaton hoito- ja palveluketju diabeetikoille. Tämä toteutuu kun hyödynnetään alan ammattilaisten osaamista yli organisaatiorajojen, tiivisti TYKS Vakka-Suomen sairaalan koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala.

Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, U-Sote, käynnistivät yhteishankkeen diabetesosaamiskeskuksen perustamiseksi alkuvuodesta 2019. Positiivisesta kehityksestä huolimatta diabetes on yhä merkittävä kansansairaus.

– Tarkoituksena on parantaa hoitotuloksia kustannuksia säästäen. Takavuosina meillä oli tilanne, missä diabetespotilaita hoidettiin pitkälti erikoissairaanhoidossa, vaikka perusterveydenhuolto olisi ollut se oikea osoite. Yhteisessä diabeteskeskuksessa asiakas saa tarvitsemansa palvelut samasta osoitteesta. Samalla olemme voineet käydä läpi mahdolliset päällekkäiset prosessit ja kehittää yhteistyössä hoitoketjusta mahdollisimman sujuva, selvitti U-Soten johtava ylilääkäri Pia Lahtinen.

Diabeteskeskuksen kehitystyössä yksi keskeinen tekijä on ollut ymmärtää asiakaskokemuksia ja oppia niistä. Kehittämistyöryhmässä onkin aktiivisena jäsenenä ollut mukana Vakka-Suomen diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Jyri Cryssanthou . Hänen aloitteestaan on asiakkaita varten hankittu hoitotarvikkeiden noutoautomaatti. Automaatti muistuttaa markettien auloissa olevia pakettiautomaatteja ja toimiikin samalla periaatteella. Potilaalle lähetetään kännykkään koodi, jonka avulla hän saa laatikoston auki ja voi näin noutaa hänelle varatut hoitotarvikkeet silloin kun omiin aikatauluihin parhaiten sopii.

– Tämä on mielestäni se suurin syy miksi noutoautomaattia tarvitaan. Työelämässä mukana olevan henkilön on hyvin vaikea päästä noutamaan hoitotarvikkeita keskellä päivää ja itse ainakin koin, että paketin hakeminen ilta-aikaan vaikka päivystyksestä, oli hankalaa ja turhauttavaa, kuvaili Cryssanthou.

Noutoautomaatti palvelee myös muita potilasryhmiä sekä kotihoidon työntekijöitä.

– Automaatin etuihin kuuluu myös se että henkilöllisyyden suoja toteutuu nyt paremmin, totesi Pia Lahtinen.

Lopullinen päätös siirtää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon diabetesvastaanotot yhteisiin tiloihin tehtiin viime syksynä.

– Kokemukset koko hankkeesta ja keskuksen toiminnasta ovat olleet todella positiiviset ja uskon, että vastaavaa mallia tullaa hyödyntämään myös muiden potilasryhmien kohdalla. Nähdäkseni tämä on myös sitä kustannuksia säätävää yhteistyötä mihin tulevassa sote-uudistuksessa pyritään, sanoi koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala.

Diabetesosaamiskeskuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti.

– Seuraava vaihe tule olemaan etävastaanottokäytäntöjen luominen ja käyttöönotto. Kun potilas ja hänen sairautensa ovat hyvin hoitohenkilöstön tiedossa ja hoitosuhde on jatkunut vuosia, niin monien perusasioiden selvittämiseen etävastaanotto riittää varsin hyvin, pohti johtava ylilääkäri Pia Lahtinen.

U-Soten toimialue kattaa Uudenkaupungin kaupungin, Pyhärannan, Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin. Diabetesosaamiskeskus tekee yhteistyötä myös Laitilan terveyskeskuksen kanssa.