Hyvinvointialueen strategia valtuustoon

0

Varsinais-Suomen uusi hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen esitteli aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian ensimmäistä versiota.

Strategiaa on valmisteltu vuoden 2022 alusta lähtien työpajoissa, strategiaseminaareissa sekä alkutalvesta kyselyllä, johon saatiin noin 4 000 vastausta eri puolilta maakuntaa. Henkilöltä kysytään kesäkuussa näkemyksiä hyvinvointialueen arvoiksi. Tämän jälkeen strategian työstäminen jatkuu muun muassa aluevaltuustossa sekä avainryhmien ja henkilöstön kuulemisella. Strategia viedään tiedoksi aluevaltuustolle 22.6.

Aluehallitus hyväksyi järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2023 niin, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon sellaiset järjestöt, jotka ovat saaneet kunnilta avustuksia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi avustusten myöntämisessä huomioidaan järjestöt, joiden toiminta on koronapandemian vuoksi vuosina 2021-2022 rajoittunut.

Aluehallitus päätti tulosryhmäjohtajien virkojen perustamisesta tulevan hyvinvointialueen sote-palveluihin, ikääntyneiden palveluihin, järjestämisen palveluihin sekä pelastuspalveluihin. Virat täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä niin, että liikkeenluovutuksella siirtyvien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksensa virkaan. Pelastuspalveluiden tulosryhmäjohtajien virat täytetään suoraan siirtämällä nykyinen pelastuspäällikkö vastaavaan uuteen virkaan.