Ilmakaapelit siirretään maan alle – Vakka-Suomen Voima varautuu myrskyihin ja sähkön kulutuksen lisääntymiseen

0
Kaapelitöitä tehdään muun muassa Honkatien varressa.

Vakka-Suomen Voima (VSV) varautuu sähkömarkkinalain vaatimiin keskeytysaikarajoihin sekä sähkön kulutuksen lisääntymisen. Yhtiö siirtää parhaillaan neljällä alueella Vakka-Suomessa ilmajohtoja maan alle.

– Investointibudjettimme on tänä vuonna 5,5 miljoonaa euroa. Meillä on neljä isoa projektia sekä useita pienempiä ympäri verkkoaluetta, rakennuttamispäällikkö Aukusti Katunpää Vakka-Suomen Voima Oy:sta kertoo.

Katunpään mukaan kaivuutöitten ja kaapeleitten hinnat ovat nousemassa ja siksi budjetti on hyvin tiukka.

– Yritämme kuitenkin vuosittain jatkaa tällä tahdilla töitä. Korjaamme ikääntynyttä ja häiriöherkkää verkkoa.

Työt käytännössä teetetään aliurakoitsijalla. Uudessakaupungissa kaapeleitten kaivuutyöt tekee Vertek.

Kaapeleita siirretään maan alle tällä hetkellä välillä Sanno – Lokalahden tie. Kaapelikaivuutyötä tehdään noin kolmen kilometrin matkalla. Kaivuutyöt kulkevat Honkatien vartta pisin Hakametsään asti ja sen jälkeen metsän kautta Lokalahdentien varteen.

Pyhämaassa vastaavaa työtä tehdään kymmenen kilometrin verran, Rauliosta Pyhämaan taajamaan.

– Lisäksi kaapeloimme noin kuusi kilometriä Laitilan Leinmäellä yhteistyössä Laitilan Puhelimen kanssa, Katunpää kertoo.

Ilmakaapeleita siirretään maan alle, koska sähkömarkkinalain mukaan vuoteen 2036 sähkökatkos saa kestää taajamassa enintään kuusi tuntia, haja-asutusalueella 36 tuntia sekä saarissa 96 tuntia. Katunpää sanoo, että tulevaisuudessakin myrskysäät aiheuttavat silti sähkökatkoksia.

– Verkkoon jää ilmajohtohaaroja, mutta vikojen kestoajat saadaan lyhenemään.

Energiavirasto on edellyttänyt sähköyhtiöitä arvioimaan lähivuosien sähkön kulutuksen lisääntymisen sekä aurinkovoimaloiden määrän. Vakka-Suomen Voima on laatinut sähköverkon kehittämissuunnitelman vuoteen 2036 asti. Suunnitelmasta on parhaillaan menossa kuuleminen. VSV:n on toimitettava kehittämissuunnitelma Energiavirastolle kesäkuun aikana.

Vakka-Suomen Voima ylläpitää ja kehittää sähkönjakeluverkkoa Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan, Rauman ja Euran alueilla.

Sähköautojen määrä moninkertaistuu

Vakka-Suomen Voima arvioi kehittämissuunnitelmassaan, miten sähkön kulutus Vakka-Suomessa muuttuu lähivuosina.

VSV:lla on sähkön käyttöpaikkoja nyt 25 424, yhtiö arvioi niiden kasvavan vuoteen 2030 mennessä 26 000:een. Alueen sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan 14 prosenttia, vaikka asukasmäärän yhtiö arvioi vähenevän omalla alueellaan 32 000:sta 30 000:een.

Öljylämmitteisten kiinteistöjen ennustetaan vähenevän puoleen nykyisestä. Sähköautoja Vakka-Suomen Voima arvioi olevan Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan, Rauman ja Euran alueella käytössä nyt 340 ja ennakoi, että vuonna 2030 alueella on pysyvästi sähköautoja 4 600.

Aurinkosähköjärjestelmien VSV ennakoi lisääntyvän nykyisestä 517:sta 1 500:aan eli 190 prosenttia.

Ennusteet perustuvat kansallisen tason ennusteisiin ja paikalliseen näkemykseen sähkön käytön muutoksista. Esimerkiksi uusi teollisuuskiinteistö tai iso sähköntuotantojärjestelmä voivat muuttaa sähkönkäyttöennusteita.