Kaupunki jatkaa oikeanlaisella kemialla – Kaupungin strategiaan vain pieniä muutoksia

0
Näyttävästi vuonna 2018 lanseerattu Uudenkaupungin strategia #UKI20300- Oikeenlaista kemiaa esittäytyi myös korteissa. Tänä vuonna strategiaa on päivitetty.

Kaupungin keväällä 2018 hyväksymää Oikeenlaista kemiaa -otsikon alla kulkevaa strategiaa on päivitetty. Uutta strategiaa on valmisteltu viime syksystä lähtien ja nyt Uudenkaupungin vuoteen 2030 tähtäävässä strategiassa on kolme päämäärää: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Päivitetty strategia noudattelee pääpiirteittäin neljä vuotta vanhan suunnitelman linjoja, mutta muutoksiakin löytyy. Aiemmassa strategiassa päätavoitteet olivat hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö.

– Päivitetty strategia on ensisijaisesti kaupunkiorganisaatiolle tarkoitettu, mutta hyvä, jos tämä koetaan myös kaupungin strategiaksi, kaupunginjohtaja Atso Vainio summasi.

Perinteisesti kevään viimeisessä valtuustossa pidetään tilinpäätökseen liittyvät ryhmäpuheenvuorot. Tällä kertaa kaupungin valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) oli etukäteen pyytänyt valtuustoryhmien puheenjohtajia valmistelemaan strategiaan ja tulevaisuuteen liittyvät puheet.

– Voivatko kaikki salissa olevat kirkkain silmin väittää, että he ovat edistäneet strategiaan kirjattua oikeanlaista kemiaa? Viimeaikaiset kirjoittelut ja kommentit osoittavat, että meillä kaikilla ei ole ihan samanlainen unelma. Valtuutettujen olisi hyvä tietää, miten kunnallinen päätöksenteko toimii ja miten asioihin on mahdollista vaikuttaa, Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) aloitti.

Hän totesi, että kaupungissa ei tällä hetkellä edistetä kokeilukulttuuria, vaan vallalla on turha skeptisyys ja negatiivisuus.

– Ideat ammutaan alas jo ennen kokeilua. Rehellisyyttä ja avoimuutta on kehitettävä, mutta myös kohteliaat käytöstavat on palautettava, hän tiivisti.

Tomi Salo (kok.) totesi, että nyt vuorossa oleva strategiapaperi on joko kaupungin tärkein tai turhin. On valtuutettujen omissa käsissä, kumpaan se kääntyy. Hän korosti, että jos strategiaa päivitettäisi vuosittain, eikä neljän vuoden välein, olisi mahdollista katsoa tulevaisuuteen ja oppia suunnitelmallisempaa työntekoa.

– Hyvä strategia olisi tiivis, vain 3–4 kohtaa. Nyt meillä on hyviä asioita, joista on vaikea poimia kärkihankkeita. Tärkeää olisi kuitenkin hyödyntää meidän vahvuuksiamme esimerkiksi maahanmuuttajaväestön tai ammatillisen koulutuksen suhteen, Salo lisäsi.

Rauno Aaltosen (kesk.) mukaan on tärkeää, että kaupunki katsoo tulevaisuuteen. Yksi esimerkki siitä on Wintterin investointipäätös. Hän muistuttaa myös, että tulevissa hyvinvointialueen muutoksissa on varmistettava kaupungin elinvoimaisuus.

– Kaupungilla on monta ennätyssyytä ylpeyteen. Meillä on Suomen suurin tehdas ja suunnitelmissa maan suurin aurinkovoimala. Menestystekijöistä on huolehdittava, jotta hyvä elämä, asukkaiden osallistuminen ja yhteisöllinen tekeminen jatkuvat, Aaltonen kertoi.

Jari Valkonen (ps.) muistutti, että valtuutettujen olisi syytä kuunnella ja ottaa vakavasti toistensa ajatukset.

– Se tarkoittaa jo valmisteluvaiheessa eri vaihtoehtojen esittelyä, joista voisi rakentaa kompromisseja. Kuuntelu ei tarkoita yhden idean väkisin junttaamista, Valkonen huomautti.

Matti Ankelo (pro Uki) sanoi, että hyvin laadittua ja toimivaksi koettua strategiaa ei ole syytä jatkuvasti muuttaa, mutta kaupungin on silti kyettävä reagoimaan nopeasti.

– Strategiaa on päivitettävä ensi vuonna, kun sote-palvelut siirtyvät kaupungilta pois. Meidän on ennakoivasti väistettävä mahdolliset karikot, eikä kaupunki saa jämähtää paikoilleen. Tärkein voimavara on yhtenäisyys ja sillä saa jo paljon aikaiseksi, Ankelo summasi.

Henna Jokinen (vas.) muistutti, että kaupungin talous on pidettävä vastuullisesti tasapainossa. Hyvän elämän edellytyksistä on huolehdittava jatkossakin.

– Näen kaupungin liki lintukotona, mutta hyvä elämä vaatii myös hyvät sote-palvelut. Hoitajien palkkaus on saatava kuntoon ja hoitajavajeeseen on puututtava, Jokinen summasi.

Puheenjohtaja Kontu summasi ryhmäpuheenvuorot toteamalla, että esiin nousivat luottamus, yhteisöllisyys, yhteen hiileen puhaltaminen ja vastuullisuus.

– Jos ne eivät toteudu, on se vähän puheenjohtajienkin vastuulla. Juoksua pitää siis parantaa ja tahtoa siihen on, hän lisäsi.

Strategiaan suunniteltu monenlaista hyvää ja mahdollistavaa

Valtuuston maanantaina hyväksymässä strategiassa painotetaan, että kaupungissa on oltava yrittäjyyden ja yritysten kasvun mahdollistava toimintaympäristö. Uudenkaupungin on oltava vetovoimainen ja ympäristötietoinen. Kaupungin talouden on oltava tasapainossa ja omistajapolitiikan on oltava vastuullista. Palveluiden tulee olla toimivia ja asukaslähtöisiä. Koulutuksen on puolestaan oltava monipuolista ja laadukasta.

Uudessakaupungissa on strategian mukaan oltava turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö. Nämä ovat siis päämääriä ja tavoitteita, joiden avulla Uudenkaupungin Neon 2 -yhtyeen laulusta lainattu ”oikeenlaista kemiaa” toteutetaan.

Kaupungin tulevaisuudessa toimiva yhteistyö toteutetaan oikeanlaisella johtamisella, innostavalla ilmapiirillä ja toimivilla kumppanuuksilla. Kaupungin tavoitteena on olla houkutteleva työpaikka.