Kausityöntekijöistä yhä huutava pula –  Kovin tarve elintarvikealalla ja maatiloilla

0

Maatilojen kausityöntekijöistä puuttuu tällä hetkellä noin kolmannes. Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan tälle satokaudelle Suomeen saapuu korkeintaan 10 000 ukrainalaista kausityöntekijää. Valtakunnallisesti tarvetta olisi kuitenkin noin 16 000 kausityöntekijälle.

– Tällä hetkellä yksistään Varsinais-Suomen TE-toimistoon työnhakijaksi on ilmoittautunut noin 200 ukrainalaista, ja luku kasvaa jatkuvasti. Ukrainalaisia Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä noin 4 000. Ukrainalaisille työnhakijoille on kysyntää erityisesti Vakka-Suomessa, Varsinais-Suomen TE-palveluiden asiantuntija Tomi Puranen kertoo.

Heille olisi tarjolla ainakin kokoonpanon, elintarvike- ja puutarha-alan kausitöitä sekä marjan, herneen ja vihannesten poimintaan liittyviä tehtäviä. Myös siivous- ja sikalatyöntekijöitä haetaan.

Ukrainalaisille tarjotut pestit ovat muutaman kuukauden kausitöistä pidempiaikaisiin määräaikaisuuksiin ja vakituisiin työsuhteisiin. Yksittäinen suurin työnantaja Vakka-Suomessa hakee 150:tä työntekijää kausityöhön.

– Osa työnantajista on luvannut jatkaa työsuhteita myös satokauden jälkeen työllistämällä ukrainalaisia erilaisiin kunnossapitotöihin. Työnantajat ovat myös valmiita tekemään sopimuksia, joissa työntekijä siirtyy välillä toisen työnantajan palvelukseen, täysin satokauden vaiheesta riippuen, Puranen toteaa.

Tällä hetkellä kiireellisin pula työntekijöistä on marjatiloilla, koska ensimmäiset marjasadot valmistuvat parin viikon sisään.

Ukrainalaisille on viestitty tarjolla olevista työpaikoista esimerkiksi vastaanottokeskusten, eri järjestöjen ja puskaradion kautta.

– Alueelle saapuneet ukrainalaiset ovat hyvin halukkaita tarttumaan mihin tahansa heille tarjottuun työhön. Tänne on tullut kirjavasti koulutettua väkeä, mutta heidän joukossaan on esimerkiksi opettajia, lääkäreitä, asianajajia, sairaanhoitajia ja tehdastyöläisiä. Suomalaisilla työnantajilla on hyvä käsitys ukrainalaisista. Heitä pidetään tunnollisina, nopeina ja ahkerina työntekijöinä, Puranen sanoo.

Puranen työskentelee Varsinais-Suomen TE-toimiston EURES-asiantuntijana eli hänen tehtävänsä liittyvät eurooppalaiseen työnvälityspalveluun, mutta Ukrainan sodan alettua on keskittynyt enemmän ukrainalaisten työllistämiseen.

– Nyt ukrainalaisia varten tarvitaan lisätoimenpiteitä, joten Varsinais-Suomen TE-toimistoon on perustettu kausityöryhmä sekä erikseen työantajaryhmä, jotka auttavat ulkomaalaisia työnhakijoita ja kotimaisia työnantajia kohtaamaan, joten siellä minäkin nyt toimin, Puranen lisää.

Purasen mukaan Varsinais-Suomen TE-toimisto on käynnistämässä parhaillaan kampanjaa, jossa kausitöitä markkinoidaan myös nuorille ja maahanmuuttajille.

Myös syksyllä siintävään kausitöiden päättymiseen varaudutaan TE-toimistoissa. Asiantuntijat valmistelevat ukrainalaisille kielikursseja sekä muuta koulutusta, joka takaisi heille jatkossakin työpaikan.

– Suuri osa ukrainalaisista haluaisi palata syksyllä kotimaahansa, mutta emmehän me rehellisesti tiedä, mikä Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne silloin on. Kausityöntekijöiden työt päättyvät syksyllä, joten silloin he ilmoittautuvat jälleen TE-toimistoon työnhakijoiksi, Puranen summaa.

Fakta
Työnhaun byrokratia

Jos ukrainalainen hakee tilapäistä suojaa, hän saa todistuksen siitä, että hakemus on jätetty.
Todistus antaa heille työskentelyoikeuden.
He voivat aloittaa omatoimisen työnhaun.
TE-toimistoon voi kuitenkin rekisteröityä työnhakijaksi vasta, kun heillä on jo oleskelulupakortti ja henkilötunnus.
Tällä hetkellä näiden saaminen onnistuu alle viikossa.
Lähde: Varsinais-Suomen TE-toimisto

Vakka-Suomessa noin tuhat ukrainalaispakolaista

Toukokuun lopun tilanteen mukaan Uudessakaupungissa on runsaat 400 ukrainalaispakolaista, jotka asuvat yksityismajoituksessa. Heistä suurin osa on työikäisiä. Kaupunkiin saapuneista ukrainalaispakolaisista 28 on alle 6-vuotiaita ja 7–17-vuotiaita on 60. Yli 65-vuotiaita on saapunut Uuteenkaupunkiin neljä.

Laitilassa ukrainalaispakolaisia oli toukokuun lopussa 407, Taivassalossa 72, Kustavissa 21 ja Vehmaalla 56. Yhteensä Varsinais-Suomessa on noin 4 000 ukrainalaispakolaista, joista yksityismajoituksessa on noin 3 200. Loput asuvat vastaanottokeskuksissa.

Alueelle on saapunut noin 15 prosenttia Suomeen tulleista ukrainalaisista. Saapuneista lapsia on noin 1 100 ja aikuisista naisia on noin 85 prosenttia. Tiedot on koonnut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki.