Kulttuuripalvelut kiinnostavat

0

Suomen Kulttuurirahaston teettämä tuore kyselytutkimus kertoo, että taiteen rahoittaminen verovaroista saa vahvan tuen suomalaisilta ja että kulttuurilaitosten merkitys on kasvanut.

Koko tutkimuksen ytimessä oli kysymys siitä kuinka usein suomalaiset kohtaavat eri kulttuurin muotoja. Vastaukset kertoivat että kulttuuri kiinnostaa laajasti kaikenlaisia suomalaisia, iästä, sukupuolesta, tuloista tai asuinpaikasta riippumatta. Edelliseen, vuonna 2013 tehtyyn tutkimukseen verrattuna, myös vastaajan puoluekannasta johtuvat erot olivat kaventuneet. Taide ei siis ole mikään eliitin harrastus.

Mitkä sitten ovat suomalaisten suosikit kulttuurikentällä?

Suomen Kulttuurirahaston tutkimuksen mukaan suosituimpia kulttuurin lajeja ovat kirjat, elokuvat ja museot. Yli neljä viidesosaa kyselyyn osallistuneista lukee tai kuuntelee kirjan vähintään kerran vuodessa, ja kerran kuukaudessa tai useammin niin tekee lähes puolet. Kirjastoissa vierailee vähintään kerran vuodessa 70 % vastaajista.

Uskoakseni myös musiikki on valtaosalle suomalaisista hyvin tärkeä asia, vaikka se ei tässä kyselyssä nouse aivan kärkeen. Ehkä suurimmalle osalle musiikin kuuntelu on niin erottamaton osa arkea ettei sitä mielletä kulttuuriksi tai taiteeksi.

Kaikkiaan yli puolet eli 55% vastaajista piti kulttuurilaitoksia omalle hyvinvoinnilleen tärkeänä. Kulttuurilaitoksiin luetaan niin teatterit, kulttuurikeskukset, museot kuin kirjastot ja vastaavat julkiset tilat. Vastaajien mielestä taiteen tärkeimmät tehtävät ovat viihdyttäminen ja lohdutuksen tuominen arkeen sekä yleissivistyksen laajentaminen.

Näillä perusteilla ei siis ole ihme, että kyselyyn vastanneista selvä enemmistö kannatti taiteen tukemista verovaroista, jotta siitä nauttiminen olisi mahdollista kaikille. Yhtenä hyvänä keinona tähän nähtiin yhteiskunnan kustantama palveluseteli, joka mahdollistaisi erilaisten kulttuurielämysten hankkimisen.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy, ja siihen vastasi noin 4600 yli 15-vuotiasta suomalaista helmi-maaliskuussa 2022.

Monipuoliset kulttuuripalvelut eivät vain tuota iloa alueen asukkaille, vaan ne myös toimivat matkailun vetonauloina. Näin kulttuurilaitokset tukevat osaltaan matkailuun liittyvien elinkeinojen menestystä.

Onkin onni, että meillä on Uudessakaupungissa museoita, teatteria, konsertteja, taidenäyttelyitä ja muita kulttuuripalveluja hyvin laaja kattaus sekä kaupunkilaisten itsensä että tänne tulevien turistien iloksi.