Opiskelua ilman yhteistä kieltä – Uudenkaupungin sivistystoimessa rakennettiin virtuaalinen kansainvälisyyden oppimispohja

0
Sari Sahlgren ja William Mäki luotsaavat yli kymmenen oppilaan kansainvälistä Valmo-luokkaa Hakametsän koulussa.

Miten lapsia voi kasvattaa kansainvälisyyteen? Miten vieraskielistä lasta voi opettaa, kun ei ole yhteistä kieltä? Uudessakaupungissa näitä asioita on pohdittu vuodesta 2018 alkaen, kun Hakametsän kouluun perustettiin ensimmäinen valmistava opetusryhmä (Valmo). Valmo-ryhmän opettajana on alusta alkaen toiminut Sari Sahlgren. Hän toimii myös sivistyspuolen kansainvälisyyskoordinaattorina.

– Kun aloitin, ei ollut mitään oppimateriaalia, josta lähteä liikkeelle, Sahlgren kertoo.

Uudenkaupungin sivistystoimi sai viime syksynä opetushallitukselta rahoitusta virtuaalisen oppimispohjan rakentamiseen, jota voisivat käyttää kaikki Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen ja alakoulujen kansainväliset opetusryhmät.

– Päätin heti hankkeen alussa, että oppimispohjasta on tehtävä mahdollisimman simppeli, jotta se on helppo ottaa käyttöön.

Sahlgren rakensi virtuaalisen oppimispohjan työryhmänsä kanssa Google Sites -sovelluksella. Oppimisalustan nimeksi tuli Kansainvälisyyspicnic. Opetusryhmät voivat järjestää oman kahden tunnin oppimisretken, jonka aikana lapset oppivat tärkeitä taitoja leikin, liikunnan, kuvaamataiteen ja musiikin keinoin. Alustalle talletetaan kuvia ja tietoa, minkälaisia picnicejä opetusryhmissä on jo pidetty.

– Niistä muut opetusryhmät voivat saada hyviä vinkkejä, mitä voisi tehdä.

Sahlgrenin omassa Valmo-ryhmässä oppilaat opettelivat ryhmätyö- ja ilmaisutaitoja kuvataiteen keinoin.

– Kun yhteistä kieltä ei ryhmässä vielä ole, toimivat taideaineet monimuotoisesti yhdistävänä tekijänä: kuvataide, musiikki, kädentyöt ja liikunta auttavat lapsia hahmottamaan oppimaansa, iloitsemaan ja ilmaisemaan asioita itsestään ja omista tunteistaan. Kaikilla lapsilla on oikeus itsensä ilmaisuun ja minuutensa ilmentämiseen luovasti ja omana itsenään, Sahlgren sanoo.

Hakametsän 4.–6.-luokkien pienryhmän oppilaat tutustustuivat erilaisiin leikkeihin maailmalta opettajansa Serita Ikosen kanssa. Lapset pääsivät leikkimään britannialaista susileikkiä, eteläkorealaista ympyräleikkiä sekä saamelaista vasanmerkintää.

Hakametsän opettaja Tiina Kyntömaan kakkosluokalla on tehty kädentöitä ja virtuaalipicnicissä luokka esittelee itse tekemänsä lukikirjahahmot Annut ja Ollit.

Hakametsän päiväkodissa S2-opettaja Ulriikka Aaltonen on taltioinut lasten Kevätlaulun, jonka he ovat opetelleet kuvien avustuksella.

– Samalla kun opimme laulun, opimme myös, mitä vuodenaikaan nimeltä kevät kuuluu Suomessa, Aaltonen kuvaa oppimista.

Saarniston koulun viides luokka ja 1–6.-luokkien pienryhmät tekivät muun muassa Kahoot-musiikkitietovisan ja kulttiartisti Roky Erikssonin kappaleesta punk-rock-sovituksen. Musiikkipicniciä luotsasi opettaja Hannu Huitu.

– Oppilaat ovat mielellään katsoneet, mitä muut ryhmät ovat tehneet. Myös ulkomaalaistaustaiset perheet ovat hyvin kiitollisia siitä, mitä koulussa tehdään ja he tuovat tämän esille kaikissa keskusteluissa, Sahlgren kertoo.

FaktaKansainvälisyyspicnicKansainvälisyyspicnic on virtuaalinen oppimispohja, johon kaikki Uudenkaupungin varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opetusryhmät voivat osallistua.

Oppimispohja on rakennettu Opetushallituksen kaksivuotisella rahoituksella.

Picnic toteuttaa Unicefin Agenda 2030 -teemoja, joita ovat muun muassa tasa-arvo ja ihmisoikeudet.

Kansainvälisyystyö on perusopetuksen kehittämistä.