”Oppilaitos on paikkakunnan tärkein rakennus” – Wintterin peruskiven muurausta juhlistettiin maanantaina

0
Kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoi Wintterin suunnitelmista opetusministeri Li Anderssonille. Keskustelussa oli mukana myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Löfstedt.

Koulurakennukset ja oppilaitokset ovat oman paikkakuntansa tärkeimpiä ja myöskin ihmisten mielissä pisimpään säilyviä julkisia rakennuksia. Näin luonnehti opetusministeri Li Andersson (vas.) osallistuessaan maanantaina Wintterin peruskiven muuraustilaisuuteen.

– Lähikoulun ja -ympäristön merkitys oppilaiden opinpolulla on erittäin suuri. On hienoa havaita, että Uusikaupunki on tarttunut vahvasti opetuksen ja oppimisen tulevaisuuden tukemiseen rakentamalla oppimisympäristön tämän päivän vaatimusten mukaisiksi, Andersson summasi.

Andersson totesi, että kiitos tästä kuuluu kaupungin päättäjille, sivistystoimen työntekijöille, rakentajille ja kaikille niille, jotka ovat kunnianhimoista hanketta tukeneet.

– Perehdyttyäni Wintterin suunnitelmiin ja taustatietoihin, olen erittäin iloinen ja tyytyväinen siihen, mitä havaitsin. Wintterin tilaratkaisut antavat mahdollisuuksia laajaan moniammatilliseen yhteistyöhön ja yhteistyömuotojen kehittämiseen, Andersson sanoi.

Andersson kertoi, että tutkimusten mukaan lasten ja nuorten toiveissa toistuu tarve aikuisten turvalliselle ja kiireettömälle läsnäololle.

– Wintterin kaltainen monitoimijatalo palveluineen luo erinomaiset perusedellytykset laaja-alaiselle moniammatilliselle yhteistyölle. Kyse ei ole vain neliöistä, vaan siitä, kuinka niitä osataan ja halutaan käyttää, ministeri totesi.

Andersson toi vierailullaan ja puheenvuorollaan tervehdyksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Samalla hän kertoi antavansa vahvan tuen Uudenkaupungin kaupungissa tehdylle työlle.

– Yhdessä kehittämällä sivistyslaitostamme rakennamme entistä kestävämpää, inhimillisempää ja hyvinvoivaa Suomea meille kaikille, hän totesi.

Keväällä 2025 valmistuva Wintteri-monitoimijatalo yhdistää Anderssonin mukaan uudella tavalla alueen asukkaita ja se tarjoaa uudenlaisia ylisukupolvisia mahdollisuuksia yhdessä kokemiselle, vuoropuhelulle ja tiedon jakamiselle iäkkäämmiltä sukupolvilta nuoremmille ja päin vastoin.

– Wintteri on kaikkien uusikaupunkilaisten yhteinen tila, joka kutsuu oppimaan, harrastamaan, kokeilemaan ja innostumaan, Andersson lisäsi.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoi Wintterin suunnitelmista opetusministeri Li Anderssonille. Keskustelussa oli mukana myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Löfstedt.

”Wintteri on ylivoimainen monipuolisuudessaan”

Wintterin pääsuunnittelija ja arkkitehti Airi Vesalan mukaan hanke on monipuolinen ja poikkeuksellinen valtakunnallisessakin mittakaavassa.

– Nykyisin lähes kaikki oppilaitokset tehdään monitoimirakennuksiksi, mutta silti Wintteri on ylivoimainen monipuolisuudessaan. Se on kaupungilta rohkea satsaus tulevaisuuteen ja kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin eteen, Arkkitehdit von Boehm-Renelliä edustava Vesala sanoi.

Vesalan mukaan Wintteri sijaitsee kaupunkirakenteessa merkittävällä paikalla. Oppilaitosta ei ole kaavoitettu jäännöstontille, vaan sillä on merkittävä rooli kaupunkirakenteessa.

– Wintterissä tavoitteena on ollut kaupunkirakenteeseen sopiva ja sitä täydentävä ja kohottava osa. Paikka, massoittelu ja arkkitehtooniset ratkaisut antavat Wintterille merkittävän kulttuurirakennuksen imagon, Vesala lisäsi.

Arkkitehtitoimisto on suunnitellut Wintteriä yhdessä kaupungin, käyttäjien ja rakennusyhtiön kanssa.

– Rakennushanke on aina monen osaajan ja valtavan työn tulos, Vesala summasi.

Wintterin pääurakoitsijan eli rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola totesi, että Wintteriin on tuotu syvempää sielukkuutta muuttamalla hanketta monitoimitalosta käyttäjälähtöiseksi monitoimijataloksi.
– Wintteri on upea monen tahon yhteistyöhanke, joka on edennyt keskustelun ja yhteistyön kannalta miellyttävästi. Olemme yhdessä luoneet ratkaisuja ja poistaneet ongelmia, Sipola summasi.

Rakennusyhtiö SRV on sitoutunut rakentamaan kiinteistön ja huolehtimaan sen ylläpidosta ja kunnosta seuraavat 20 vuotta.
– Elinkaarimallin käytön vakiintuminen ja laajeneminen kannustavat yrityksiä kehittämään ratkaisuja, joista voi parhaimmillaan tulla vientikelpoista liiketoimintaa. Tämä palvelee koko Suomen etua, koska lopulta yritysten ja erityisesti vientiyritysten työstä syntyy hyvinvoinnin rahoitus, Sipola sanoi.

Sipola totesi suosittelevansa vahvasti julkiselle sektorille elinkaarihankkeiden ja muiden kehittämiseen kannustavien hankemallien käyttöä.
– Elinkaarimallihankkeet saavat laajemman merkityksen, koska ne ovat viisain tapa luoda kysyntää, jok

Wintterin työmaan louhintatyöt ovat valmistuneet, lukuun ottamatta viemärilinjojen louhimista. Parhaillaan työmaalla tehdään monitoimihallin ja uimahallin perustustöitä.

Fakta
Wintteri-monitoimijatalo

Rakennetaan Viikaisten ja Pohitullin koulujen alueelle.
Toiminnan ydin muodostuu päiväkodista, peruskoulusta ja lukiosta.
Rakennukseen sijoittuu myös kaupungin nuorisopalvelut, kaupunkiverstas ja digitaalinen omatoimikirjasto, monitoimi- ja uimahalli, musiikki- ja kansalaisopisto sekä tiloja seuroille, yhdistyksille ja yrityksille.
Energiaratkaisuna maa- ja kaukolämpö sekä aurinkoenergia.
Toteutetaan elinkaarimallilla.
Urakoitsija ja palveluntuottaja SRV Rakennus Oy vastaa kiinteistön ylläpidosta seuraavien 20 vuoden ajan.
Arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.
Rakennuksen laajuus on 22 600 brm².
Oppimisen ja kasvun tiloja on noin 13 000 brm².
Liikunnan tiloja noin 9 600 brm².
Wintterin rakentaminen aloitettiin keväällä 2022.
Työmaalta on kuljetettu pois liki 800 kuorma-autollista purkujätettä.
Purkujätteen hyötykäyttöaste on 98,7 prosenttia.
Rakennus valmistuu helmikuussa 2025.
Wintterin elinkaarisopimus päättyy 2045.
Wintterin rakennusinvestointi on 62,06 miljoonaa euroa.
Rakennuttaminen ja väistötilakustannukset 3,5 miljoonaa euroa.
Elinkaaripalveluiden sopimus on arvoltaan 28,18 miljoonaa euroa.
Irtokalusteet ja laitteet ovat arvoltaan 3,5 miljoonaa euroa.
Päivittäinen käyttäjämäärä on arviolta 1 700 henkeä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänä vuonna kaupungille Wintterin liikuntapaikkoja varten 1,2 miljoonan valtionavustuksen.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki