Sorvakonniemen kakkosurakka kilpailutukseen– Kulkuväylät kunnostetaan ja alueelle tehdään kaksi uimapaikkaa

0
Sorvakonniemen kunnostusta jatketaan tulevana syksynä.

Kaupunki on avannut julkisten hankintojen palvelussa Sorvakonniemen kakkosurakan kilpailutettavaksi. Urakkaan sisältyy rannan reunarakenteiden, tausta-alueiden, huolto- ja kulkuväylien, nurmialueiden ja valaistuksen valmiiksi rakentaminen.

Urakkaan kuuluu rannan ja meren pohjan liejun ja maan kaivaminen sekä kiviheitokeverhoilun ja eroosiosuojausten rakentaminen. Nykyinen kiviheitokeverhoilu on kunnostettava ja kiviheitoketta on lisättävä hotelli Aquariuksen laiturin eteläpuolelle. Myös huoltotien sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä on kunnostettava. Näiden yhteyteen on myös rakennettava rumpuputket ja ajonestopuomit.

Sorvakonniemelle tehdään myös kaksi uimapaikkaa, joten urakkaan kuuluu uimapaikkojen rannan ja meren pohjan kaivuu sekä toisen uimapaikan kunnostaminen.

Urakkaan liittyvien vihertöiden takuuaika on 24 kuukautta. Kaupungin kilpailutuksen perusteena on halvin hinta. Urakka-aika on neljä kuukautta ja töiden on tultava valmiiksi joulukuussa.

Kaupungin viime joulukuussa hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon Sorvakonniemen liikennejärjestelyihin ja ranta-alueiden suunnitteluun on varattu 250 000 euroa.