Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

0

Arviointikertomuksella vuodelta 2021 ei osin ole mitään tekemistä asiallisen ja arvokkaan dokumentin kanssa, jollainen sen tulisi olla. Erityisesti puheenjohtajan oma osio on luokaton.

Tarklan jäsenenä omatuntoni ei hyväksy arviointikertomusta monin osin. Siinä on muun muassa henkilöiden vääristeltyä mustamaalausta. Edes Kuntaliitosta en saanut selvää vastausta, millainen prosessi seuraisi, jos en allekirjoita. Vain siksi allekirjoitin sen.

Muista lautakunnista poiketen tarklalla ei ole viranhaltijaa esittelijänä, vaan puheenjohtaja toimii myös esittelijänä. Kun pj häikäilemättömästi käyttää asemaansa poliittisten päämääriensä ajamiseen, se johtaa mielivaltaiseen epäasiallisuuteen kuten nyt on nähty.

Kuntalain mukaan tarklan tärkein tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointikertomuksen 17 sivusta tähän on käytetty puoli sivua, sekin tilintarkastajan kirjoittamaa. Omaan poliittiseen vuodatukseensa pj käytti kolme sivua. Arviointikertomus on kokoelma irrallisia huomioita, joista osa ei edes kohdistu vuoteen 2021.

Arviointikertomusta laadittaessa pitäisi pyrkiä konsensukseen, jonka kaikki jäsenet voivat hyväksyä. Pj teki pääosin luonnostekstin, jota käsiteltiin kuudessa kokouksessa. Lähes kaikki kohdat, joita lautakunta ei halunnut kertomukseen, pj otti mukaan omaan osioonsa. Sen tekstin hän antoi jäsenten tietoon vasta allekirjoitusta edeltävänä iltana! Nämä kuvastavat mielivaltaa ja halveksuntaa lautakunnan jäsenten oikeuksia kohtaan.

Tein kirjalliset muutosehdotukset ”tarkastuslautakunnan huomioita”- osan kahteen kohtaan. Kun niitä ei hyväksytty, liitin pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni perusteluineen. Siitä pj pöytäkirjaa tarkastettaessa poistatti itsevaltaisesti osan, jossa kritisoin pj:n virheellistä toimintaa. Röyhkeä poisto, varsinkin kun pj asianosaisena oli täysin jäävi.

Esimerkkinä pj:n härskistä poliittisesta vaikuttamisesta on kohta ”SiHy:n asemakaavamuutoksen viivästyminen”, jonka poistoa ehdotin. SiHy:n hankintapäätöksestä ja asemakaavasta tehtiin useita perusteettomia valituksia, jotka kaatuivat hallinto-oikeudessa, eikä valituslupaa KHO:een myönnetty. Yksiselitteisesti näistä turhista valituksista aiheutui 1,5 vuoden viivästys ja 4,5 miljoonan euron ylimääräiset kulut.

Arviointikertomuksessa pj yrittää törkeästi vierittää syyn viranhaltijalle, joka mukamas valmisteli kaavamuutokset liian myöhään. Viranhaltija oli tarklan kuultavana kertoen yksityiskohtaisesti, miksi kaavaa ei voitu tehdä aiemmin. Tällä ei ollut mitään vaikutusta arviointikertomuksen väitteisiin. Koomista, että valittajat muistutuksissaan kaavasta päinvastoin pitivät kaavaa liian aikaisin tehtynä!

Mielipiteisiin on jokaisella oikeus. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, joka ei osaa tehdä eroa arviointikertomuksen ja poliittisen blogitekstin välillä, ei kuitenkaan ole vastuullisen tehtävänsä tasalla.

Matti Ankelo

Tarkastuslautakunnan jäsen